Over Bonen Weken

Over Jan Boon: werkte ruim dertig jaar als communicatieadviseur bij de Nederlandse Gasunie in Groningen op vrijwel alle werkvelden van communicatie, treed en trad als gastdocent en - trainer nog steeds regelmatig op bij de Hogescholen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle, was lange tijd als docent verbonden aan communicatieonderwijs-instellingen als de SRM en de LOI. Is meer dan vijftien jaar secretaris/penningmeester van de Noorder Pers Sociëteit, een platform voor journalisten, woordvoerders, overheden en bedrijfsleven en was ruim tien jaar voorzitter van de NVPR, de noordelijke voorlichters en pr-mensen. Verliet in september 2008 Gasunie en startte in september 2009 met Jan Boon Communicatie. Was in het studiejaar 2011-2012 als docent corporate communicatie verbonden aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Bonen Weken

11 maart 2019

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen.

Laatste nieuws
Communicatie is een vak vol vrouwen, maar mannen domineren
Sybrig en Mayke van Keep doen oproep aan communicatiebureaus, bedrijven, media en vrouwen voor meer diversiteit en doorgroei voor vrouwen. De zussen Mayke en Sybrig van Keep zijn de managing partners bij De Issuemakers. Ze vinden dat vrouwen in de wereld van communicatiebureaus niet op de posities zitten waar ze thuishoren. Hoewel er veel meer vrouwen werkzaam zijn, domineren de mannen.
Dit betekent dat de doorgroei van vrouwen nog steeds niet goed geregeld is. In Amerika hebben ze dit weten te keren, doordat opdrachtgevers een divers beleid bij de bureaus waar ze mee werkten gingen eisen. Dat is een vergaande stap. Het zou jammer zijn als we het in Nederland zover moeten laten komen en niet zelf stappen zouden nemen om onze sector over de hele breedte meer divers te maken.

Verder in deze editie
• Retailers richten zich te veel op klantgericht imago
• Hoe versier je een professional?
• Online marketing in MKB
• Vertrouwen in ‘mijn werkgever’
• CEO’s moeten vaker stelling nemen
• De consument denkt niet meer

Wat mij is opgevallen
Retailers richten zich te veel op klantgericht imago
Terwijl bijna 80% van de Europese retailers vindt dat ze de klant centraal stellen, ervaart slechts 32% van de consumenten dat. Die kloof is te verklaren doordat bedrijven zich te veel richten op een oppervlakkig klantgericht imago in plaats van een klantgerichte bedrijfscultuur, zegt merkexpert Denise Lee Yohn in Retail Trends. “Merk en cultuur zijn twee zijden van dezelfde munt.” Belangrijk bij het creëren van een klantgerichte cultuur is het kweken van empathie voor de klant en die op de juiste manier tonen, zegt Yohn. Dat kan volgens haar door onderzoek te doen naar de hobbels in de customer journey en de continu veranderende behoeften van de doelgroep.

Marketeer in raad van bestuur helpt bij groei van bedrijven
Het gebeurt zelden dat een marketeer bij een groot bedrijf in de raad van bestuur zit. Maar als het gebeurt, zie je dat terug in de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek van voormalig CMO Kimberley Whitler onder 1500 bedrijven. In Nederland is de KLM een mooi voorbeeld. Tijdens een presentatie vertelde een medewerker hoe een digital marketeer vergaderde met de top van het bedrijf. De marketeer had opvallende dingen gezien op de website. Zo was er een opleving van hits uit Noorwegen. Mensen zochten naar KLM-vluchten, maar konden ze niet vinden. De bestuurders besloten daarop Noorse bestemmingen toe te voegen.

Hoe versier je een professional?
Direct mail, email, content, social media. Het doet niet meteen denken aan een romantische date met rozengeur en maneschijn. Toch is een klant specifieke marketingbenadering, ofwel Account-Based Marketing (ABM), vergelijkbaar met een versierpoging. Hoe maak je jouw klant het hof? In de ban van je nieuwe vlam. Je kunt aan niets anders denken. Je wil dolgraag weten wat ze doet, wat haar beweegt en waar ze van houdt. Wat dit met de zakelijke markt te maken heeft? Wanneer je een potentiële klant in het vizier hebt, heb je alleen maar oog voor diens behoeften. Ik hoor je denken: dat is toch juist de definitie van marketing? Ja, maar de meeste marketeers zijn vooral bezig met leadgeneratie: een one to many aanpak. Enkel gericht op het uitsturen van content naar een brede doelgroep. Van de honderd pijlen die je afschiet, is er geheid eentje raak. Maar is het doel dat je treft dan ook echt je soulmate waar je een langdurige relatie mee op kunt bouwen?

Online marketing in MKB
In de basis gaat het nog te vaak mis met de online marketing in MKB-land. En dat baart zorgen. Want in een tijd met steeds meer technologische mogelijkheden, lijken we af te wijken van de fundamentele principes die ooit zo belangrijk waren. Als ondernemer of online marketeer in zowel een B2B- als B2C-omgeving heb je in de basis een aantal belangrijke taken richting je potentiële klant. Je wilt top of mind komen bij de consument en een duidelijke plek in zijn brein claimen. Hij moet je leren kennen, weten wat je waardevol maakt. Jij wilt hem boeien en leren welke problemen je voor hem oplost. Vanuit dat brein wil je vervolgens naar het hart, waar conversatie de sympathie voor jouw merk kan doen groeien. Je wilt hem niet alleen boeien, maar ook binden.

Online strategie: in de kast, bij een collega of niet vastgelegd
Het valt op hoe vaak een heldere online strategie ontbreekt. In veel gevallen is de strategie wel gedocumenteerd, maar is het daar simpelweg bij gebleven. Het zuchten begint al wanneer je ernaar vraagt. “Die hebben we, maar ik moet ‘m even opzoeken.” De strategie eenmaal in handen hebbende, wordt de zucht direct verklaard. Door een poging tot volledigheid die dan zo omvangrijk wordt, wordt de operationalisering ervan belemmerd. Anders gesteld: online strategie betekent keuzes maken en je daaraan committeren. Beknopt genoeg om het helder te houden voor iedereen, en ambitieus genoeg om er een flinke dosis energie van te krijgen.

Opmerkelijke transfers
Hans Kremer verlaat na 20 jaar de Century Autogroep en is per 1 april salesmanager grote projecten bij Matthijssen Ten Have lichtreclame. Hans vervulde tal van functies bij de Century Groep, w.o. vestigingsmanager Groningen, Veendam en Stadskanaal.

Paul Berndsen commercieel manager MartiniPlaza
Paul wordt eindverantwoordelijk voor het marketing- en salesbeleid. MartiniPlaza is na de herpositionering in 2015, waarbij voor een duidelijk eigen profiel gekozen is, fors in omzet en resultaat gegroeid. Paul zal als commercieel manager samen met het marketing- en salesteam de komende jaren verdere groei gaan realiseren. Paul Berndsen was hiervoor in vergelijkbare functies o.a. werkzaam bij Chub Fire & Security en Bidfood.

Agenda
Bites & Business Groningen
organiseert op woensdag 20 maart haar volgende netwerkdiner. Bites & Business is een netwerk voor ondernemende vrouwen. Ben of ken jij een ondernemende vrouw die graag op een ongedwongen en duurzame manier wil netwerken onder het genot van een hapje en een drankje? Schuif eens aan! Locatie: Het Goudkantoor (bovenzaal). Inloop: vanaf 19 uur; aan tafel: 19.30 uur.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Henk
pakt snel dingen op en houdt ervan om initiatief te nemen. Binnen een groep collega’s draagt hij graag bij aan een fijne en open sfeer, hierin komen immers de beste resultaten tot stand. Het schrijven van duidelijke en interessante content is iets dat hem enorm interesseert en motiveert. Een organisatie valt of staat met communicatie. Naar zijn mening kan hij met zijn creativiteit, analytische vermogen en vlotte pen bijdragen aan een goed (marketing)communicatiebeleid voor een organisatie. Het vakgebied spreekt hem erg aan. Hij haalt er voldoening uit als een bericht of artikel dat hij heeft geschreven goed ontvangen wordt. Collega’s omschrijven hem als een leergierig, sociaal, creatief en betrouwbaar persoon. Meer weten over deze communicatieprofessional, mail jan@janboon.com.

Ze
is 22 jaar en bezig met haar pre-master Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Naast haar studie werkt ze 16 uur in de week bij Koninklijke Sjouke Dijkstra en MUG Ingenieursbureau als marketing- en communicatiemedewerkster. Omdat ze dit halfjaar vrijwel geen colleges heeft, heeft ze tijd voor een marketing- en/of communicatieopdracht van maximaal 24 uur in de week. Vanaf 29 april t/m 14 juni heeft ze 8-12 uur in de week de tijd en vanaf 15 juni weer 24 uur in de week. In 2017 behaalde ze haar bachelor Communicatie aan de Hanzehogeschool (minor Vormgeving en specialisatie Mediastiek). Meer weten over deze leergierige jongedame? Mail jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Vrouwelijke leiders halen meeste profijt uit diversiteit
Vrouwelijke leiders zijn gemiddeld beter in staat financieel succes te boeken uit diversiteit dan mannelijke leiders. Dat blijkt uit een onderzoek waarover Harvard Business Review bericht. De onderzoekers keken hiervoor naar het werk van de 136 vrouwelijke (politieke) staatshoofden die er tot op heden zijn geweest, en vergeleken hun economische prestaties met die van de mannelijke staatshoofden. Ze probeerden macro-economische factoren zo goed mogelijk te elimineren in hun onderzoek. Uit de studie dat bleek vrouwelijke staatshoofden van raciaal en etnisch diverse landen jaarlijks gemiddeld een BBP-groei van 5,4% realiseerden, terwijl mannelijke leiders bleven steken op 1,1% groei.

Vertrouwen in ‘mijn werkgever’
Edelman publiceerde onlangs de resultaten van haar jaarlijkse Trust Barometer. Een terugkerend wereldwijd onderzoek naar vertrouwen in verschillende instituties. Gebaseerd op een survey onder meer dan 33.000 respondenten in 27 markten, waaronder Nederland. Een belangrijke bevinding dit jaar: wereldwijd geeft maar liefst 75% aan vertrouwen te hebben in zijn werkgever. Dat is nadrukkelijk meer dan het vertrouwen dat mensen hebben in NGO’s (57%), business (56%), regering (48%) en media (47%).
Dat vertrouwen uit zich rechtstreeks in gedrag van medewerkers. De resultaten laten zien dan medewerkers met een hogere mate van vertrouwen in hun werkgever; meer betrokken, loyaal en toegewijd zijn. En vaker als ambassadeur van hun organisatie optreden. Ook consumenten hechten waarde aan hoe organisaties met hun medewerkers omgaan, laat de barometer zien.
Sterker nog, 78% vindt dit één van de belangrijkste indicatoren voor betrouwbaarheid van een organisatie. 67% geeft aan best een nieuw product te willen uitproberen als een organisatie een goede reputatie heeft. Maar dat ze snel zullen stoppen met het product als ze de organisatie achter het product niet betrouwbaar vinden. Kortom: investeren in vertrouwen van medewerkers, is investeren in de bottom line.

CEO’s moeten vaker stelling nemen in maatschappelijke en politieke kwesties
zo bepleitten zowel premier Mark Rutte als minister van Financiën Wopke Hoekstra in het FD. Een prima zaak. Maar een betere wereld door bedrijven komt helaas niet vanzelf. De politiek doet er daarom goed aan om te bevorderen dat topbestuurders worden beoordeeld op en beloond voor hun maatschappelijke bijdrage. Nederlandse ondernemingen lijken veel te kunnen leren van Amerikaanse bedrijven, die nauwelijks aangespoord hoeven te worden om zich te mengen in gevoelige maatschappelijke discussies.
Hun stellingname kan echter niet geheel los worden gezien van een welbegrepen eigenbelang om doelgericht de eigen reputatie te verbeteren, zodat vooral klanten meer kopen en medewerkers langer blijven werken voor het bedrijf. De campagne rondom de knielende American football-speler Colin Kaepernick van Nike resulteerde in 30% omzetgroei. Google’s compassie rondom het vluchtelingenvraagstuk leidde tot hogere medewerkersretentie en de luid geuite droom van Elon Musk van Tesla om naar Mars te gaan, verhoogde aantoonbaar hun aantrekkingskracht op investeerders.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
De consument denkt niet meer, de contentmarketeer des te meer
Dankzij Internet of Things zijn apparaten slim en met elkaar verbonden, waardoor we zelf niet meer hoeven na te denken. Met augmented reality komt een virtuele wereld tot leven. Deze technieken zorgen ervoor dat informatie overal om ons heen is. Zoeken is niet meer nodig. Alle informatie die je nodig hebt, komt vanzelf naar je toe. Een merk moet er dus voor zorgen dat het aanwezig is op alle touch points van de consument. De grens tussen offline- en online-klanten is weg. Je bent klant van een merk. Content blijft het sleutelwoord om autoriteit op te bouwen. En in de beperking herken je de meester. Voorkom onderlinge concurrentie tussen te veel content op een website.

Delen
Als jij iets hebt wat je kunt en wilt delen over jouw communicatie, aarzel niet dat met Bonen Weken te doen. Het heeft een bereik van 1500 in communicatie geïnteresseerde ondernemers!

Verschuiving naar intieme communicatie
Facebook topman Mark Zuckerberg denkt dat sociale netwerken zich meer gaan ontwikkelen richting intieme communicatie. Dat zou betekenen dat chatapps als Messenger en WhatsApp een grotere rol gaan spelen. Zuckerberg schrijft in een uitgebreide analyse dat het één-op-één versturen van berichten en korte verhalen een belangrijke groei doormaakt en mensen steeds minder graag informatie delen in grotere groepen. Wellicht ook als gevolg van de vele privacy schandalen. Ook sterke versleuteling, end-to-end encryptie, wordt volgens Zuckerberg een belangrijk middel in de toekomst.

Uitspraak
“Online strategie betekent keuzes maken en je daaraan committeren”
Marieke Pijler, online marketing strateeg en founder van Brand Density. Haar organisatie specialiseert zich in online marketing-, content- en merkstrategie.

Bonen Weken
Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden en helpt daarmee de communicatieprofessional een (volgende) stap in hun carrière te maken.

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit.
Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Advertenties

Bonen Weken

11 februari 2019

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden en helpt daarmee de communicatieprofessional een (volgende) stap in hun carrière te maken.

Laatste nieuws
IT marketing
De IT-afdeling is tegenwoordig het kloppend hart van een bedrijf, dankzij digitale transformatie. Maar hoe kan marketing de brug slaan tussen de goed ingevoerde IT’ers en de niet-technische mensen op de werkvloer? Vroeger was IT goed weggestopte afdeling op de vierde verdieping. Collega’s gingen er heen met hun kapotte laptop of verlopen wachtwoord en verder hadden ze geen idee wat daar allemaal gebeurde. Dankzij de digitale transformatie is IT nu het middelpunt van veel organisaties en zijn gespecialiseerde IT-bedrijven veel gevraagde partners.

Goed nieuws voor ondernemers
in de IT-branche, die met steeds betere SaaS-producten verantwoordelijk zijn voor de grootste bedrijfssuccessen. Voor IT marketing is het eerder een uitdaging. Door de switch vallen ook bestuurders opeens binnen de doelgroep: niet-technische mensen met hele andere, bredere vragen dan hun IT-collega’s. Wat kunnen marketeers van IT-bedrijven doen om deze groep aan te spreken: praat in functies, niet in code, stop met verkopen, start met kennis delen, verander je tone of voice en laat van je horen op social media (maar doe het goed).

Verder in deze editie
• Laat het merk de reputatie niet wegdrukken
• Beter uitleggen
• Zet je eigen website terug op één
• Laatste SMC050
• Uitreiking Reuringprijs

Wat mij is opgevallen
Nederlandse marketingbaas wil vooral data-analisten
Uitgebreid onderzoek onder bijna zevenhonderd Europese cmo’s wijst uit dat Nederlandse marketeers contentmarketing (32%), big data (27%), en marketing automation (22%) als grote uitdagingen blijven zien voor 2019. Bovenal zien ze op tegen de berg aan data en zijn ze daarom naarstig op zoek naar analisten die duiding kunnen geven aan die data. Het onderzoek naar de ‘pijnpunten’ van de marketinghoofden is eind 2018 uitgevoerd door de koepel van Europese marketing-beroepsorganisaties – dus vergelijkbaar met Nima – de European Marketing Confederation. Het onderzoek is uitgevoerd in tien landen onder ruim duizend respondenten waarvan ongeveer honderd uit Nederland.

Laat het merk de reputatie niet wegdrukken
Reputatie en merk blijken elkaar steeds vaker te overlappen en reputatie delft daarbij nogal eens het onderspit. Een in potentie kostbare vergissing, aldus kenner Camiel Overgaauw, Managing Partner van Het PR Bureau. De vraag is – waarom verliest men het onderscheid tussen merk en reputatie uit het oog? En – wat kunnen de negatieve gevolgen zijn als je het belang van reputatie onderschat. We zijn daar vrijwel dagelijks mee bezig want we bedrijven bij Het PR Bureau zowel marketing-PR als corporate-PR. Het eerste doe je voor merken en is gericht op de consument. Het tweede heeft als oogmerk een goede relatie op te bouwen met niet direct commerciële stakeholders zoals werknemers, overheid, de financiële wereld en de media.

Sta waarvoor je staat
In de PR wordt veel met influencers gewerkt; binnen de doelgroep bekende Nederlanders die zich tegen betaling positief uiten over een merk. Je zag, vooral toen de methode net opkwam, dat daar verhullend over gedaan werd. Hetgeen uiteindelijk niets anders is dan je reputatie veronachtzamen.
Sta waarvoor je staat en wees eerlijk, wees deugdzaam en, ook een belangrijke factor, wees oprecht. Uiteindelijk gaat het allemaal om vertrouwen. Het is een cliché van jewelste en mede daarom zinnig om ingelijst bovenop de kluis te zetten waarin je reputatie ligt; vertrouwen, lees reputatie, komt te voet en vertrekt te paard. En als de reputatie vertrekt, bijt het ook het merk in de staart.

Beter uitleggen
Accountants moeten beter communiceren over wat ze doen. Bij een incident zijn ze te stil. Dat zei NBA-voorzitter Marco van der Vegte bij het BNR-programma ‘Zakendoen’. Van der Vegte benadrukte opnieuw dat het beroep moet doorgaan met het doorvoeren van de eerder ingezette veranderingen en de regie daarbij zoveel mogelijk in eigen hand moet houden. De accountant moet prestaties die verwacht mogen worden ook leveren, stelde hij. Om het vertrouwen in het beroep te herstellen is het vooral zaak dat de accountant beter communiceert over wat hij of zij doet, aldus Van der Vegte.

Zet je eigen website terug op één
Een groot aantal ontwikkelingen zal ervoor zorgen dat de eigen web omgeving als marketingtool een stuk belangrijker gaat worden de komende tijd. Vandaar onze voorspelling richting 2020: de website gaat terug op één. Het ‘Duopoly’ Google en Facebook slokt al lang de advertentiebudgetten op. Dé manier om vindbaar te zijn is immers via non-organische SEO. Lees: adverteren bij hen. Hun macht is zo groot geworden dat het duopolie in 2017 bleef groeien terwijl bijna alle andere media slonken qua advertentie-inkomsten. Wereldwijd. Bizar maar waar. Dit gaat echter veranderen. De voornaamste reden is dat door de nepnieuws-hype het instituut media naar de bodem zinkt qua vertrouwen van consument en wetgever.

Digibete ouderen klagen over opkomst online
Ouderen hebben moeite met de snelheid waarmee de maatschappij digitaliseert. Daardoor blijven alternatieven voor online noodzakelijk. Dat stelt ouderenbond KBP-PCOB na onderzoek onder bijna drieduizend ouderen. De ouderen noemen vijf redenen waardoor ze geen gebruik maken van internet. Ze vinden het te moeilijk, voelen zich te oud, hebben fysieke problemen, wantrouwen internet of geven de voorkeur aan analoge oplossingen. Dat blijkt uit een (papieren) enquête die onder de ouderen is uitgevoerd. Onze maatschappij gaat er steeds vaker van uit dat iedereen internet heeft. Het klopt dat senioren bezig zijn met een grote inhaalslag, maar ruim een derde (35 procent ) van de 75-plussers gebruikt geen internet en dreigt daardoor buiten de boot te vallen. Dat stelt KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland na onderzoek. De organisatie zegt overstelpt te zijn met reacties.

Rebranden doe je niet zomaar even
Rebranding, het is een woord dat iedereen kent, maar dat tegelijkertijd ook ontzettend veel verschillende betekenissen heeft. Eén ding lijkt zeker: ieder merk dat al wat langer bestaat, zal na verloop van tijd aan een rebranding doen. Tijden veranderen en bedrijven groeien. Merken groeien dan mee. Rebrandings zijn er in verschillende soorten en maten. De ene is ingrijpender dan de ander. WeWork verandert in The We Company en 100%NL heeft onlangs een nieuw logo geïntroduceerd. Ook popiconen doen mee: Snoop Dogg (of was het nou Snoop Lion?) heeft onlangs een naamsverandering aangekondigd en gaat nu voor een campagne van Klarna door het leven als Smooth Dogg. Waar het bij een rebranding in ieder geval om gaat is het in meer of mindere mate veranderen van de identiteit van een merk. Maar waarom veranderen merken eigenlijk? En hoe weet je dat het echt bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen?

Een rebranding
kan simpelweg bestaan uit het aanpassen van de huisstijl of slogan, maar kan ook ingrijpende vormen aannemen, zoals een naamsverandering of een aanpassing van de visie. Een tactische rebranding is de minder ingrijpende vorm van rebranding, wanneer er weinig aan een merk zelf verandert. Bij een tactische rebranding wordt slechts de manier van communiceren naar stakeholders aangepast. De reden dat organisaties kiezen voor een dergelijke rebranding is om het bereik onder die specifieke groep stakeholders te vergroten. Een operationele rebranding: het merk krijgt een grotere make-over. Ook dit komt in verschillende gradaties. Wanneer organisaties voor deze vorm van rebranding kiezen, is dat omdat er drastischere maatregelen nodig zijn.

Agenda
De Noorder Pers Sociëteit
organiseert vanavond, maandag 11 februari, in café De Sleutel in Groningen een speciale bijeenkomst: de uitreiking van de jaarlijkse Reuringprijs. De Noorder Pers Sociëteit reikt jaarlijks deze prijs uit aan iemand die in het afgelopen jaar voor reuring heeft gezorgd. De Reuringprijs beloont communicatieve commotie. De prijs zal gespreksstof zijn bij de Noorder Pers Sociëteit, waarmee ze bijdragen aan de uitwisseling van kennis over de vakgebieden van de woordvoerder en de journalist.
Een mega-interessante en energieke aflevering van de Noorder Pers Sociëteit staat je aldus te wachten. Met gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks), die duurzaamheid in haar portefeuille heeft, met de jonge Max Holthausen, de maker van de waterstof-Tesla. Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool/Entrance is van de partij en ook wetenschapscommunicator Ward van der Houwen. Bram Douwes presenteert de hele boel aan elkaar.

SMC050
organiseert op maandag 25 februari de allerlaatste SMC050. Ze hebben zeven oud sprekers gevraagd om vooruit te kijken in hun vakgebied en dat te doen in zeven minuten.

MARUG Marketingconferentie
Op dinsdag 26 februari ontmoeten studenten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in marketing elkaar om ideeën uit te wisselen en interessante cases over marketing en het thema van de dag te bestuderen.

Opmerkelijke transfers
Ruud Linders
is benoemd tot manager Provinciale Ondersteuning en Marketing bij Biblionet Drenthe in Assen. Ruud blijft daarnaast vanuit Emmen actief als senior marketeer bij zijn eigen bedrijf AEOLUS. Ruud was voorheen Manager Marketing en Communicatie bij Univé Dichtbij in Heerenveen.

Hilda Boerma nieuwe commercieel directeur bij Mobility Service Nederland
In deze functie is zij verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van het bedrijf en geeft zij leiding aan de teams Marketing & Sales. Hilda is geen onbekende voor de leasemaatschappij. In de afgelopen drie jaar was zij reeds werkzaam als Digital Marketing Manager.

Gerdien Verschoor
is benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Per 1 juli zal zij Dirk Mulder opvolgen, die met pensioen gaat nadat hij meer dan 33 jaar leiding heeft gegeven aan het Herinneringscentrum. Kunsthistoricus en auteur dr. Gerdien Verschoor is sinds 2005 directeur van het internationale conservatorennetwerk CODART. Daarvoor was zij conservator bij Museum de Fundatie in Heino/Zwolle en attaché voor pers- en culturele zaken aan de Nederlandse Ambassade te Warschau.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Gerrit Brand
van Brand Communicatie is de nieuwe uitgever en hoofdredacteur van het AOPA magazine. AOPA is de belangenvereniging van de vliegers in de ‘kleine luchtvaart’, de General Aviation. Het blad verschijnt 8 x per jaar. Gerrit was al bestuurslid van IAOPA Europe waar hij ook de communicatie/pr voor verzorgt

De NOS en de regionale omroepen gaan online nauwer samenwerken
Content van regionale omroepen krijgt een vaste plek op NOS. nl en de NOS-app. In een later stadium worden ook berichten van de NOS rechtstreeks op de websites en apps van de regionale omroepen geplaatst. Een projectgroep gaat nu aan de slag met het uitwerken van de plannen. De bedoeling is dat de artikelen van regionale omroep(en) rechtstreeks worden doorgeplaatst naar de NOS site en app. Andersom kunnen de bezoekers van de sites en app van de regionale omroepen kiezen voor een rubriek met steeds de twee belangrijkste NOS nieuwsonderwerpen. In het najaar moet dit doorgevoerd worden.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
Nederlandse werknemers worden moe van voortdurende innovatie
De digitale transformatie leidt onontkoombaar tot een continue stroom van vernieuwende technologieën. 85 procent van de Nederlandse managers vindt innoveren van levensbelang voor het voortbestaan van de organisatie. Maar innovatie gaat niet zonder slag of stoot. Een uitdaging is de innovatiemoeheid van de medewerkers, waar een derde van de Nederlandse organisaties mee te kampen heeft.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de status van innovatie in Nederland onder 587 managers van de IT-dienstverleners ilionx en QNH Consulting. De respondenten zijn vragen gesteld over innovatiebudgetten, uitdagingen, doelen, benodigdheden en partnerships. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Peilstok van de Nederlandse innovatie’.

Uitspraak
“Elke reclame moet de lezer een ‘reason why’ geven om het product te kopen”

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen Weken

14 januari 2019

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden en helpt daarmee de communicatieprofessional een (volgende) stap in hun carrière te maken.

Laatste nieuws
Belangrijke online marketingtrends van 2019
Nu het jaar net begonnen is, treedt dé hamvraag steeds vaker naar voren: hoe zal 2019 eruit komen te zien voor de online marketeer? Het is een vraag die ook Gerardo Maio, online marketeer bij Tomahawk Digital Marketing, inspireert. Hij doet zijn voornaamste bevindingen en ideeën uit de doeken: chatbots veroveren de digitale wereld. Je ziet ze eigenlijk nu al vaak verschijnen: de chatbots die 24/7 websitebezoekers bijstaan. Volgens Maio zal hun belang enkel en alleen toenemen.

Verder in deze editie
• Belangrijke online marketingtrends
• De allerlaatste SMC050!
• Nog meer trends
• Promotiedagen Drenthe in de Nieuwe Kolk
• Marketing moet terug naar de basis

Wat mij is opgevallen
Belangrijke online marketingtrends van 2019
Gepersonaliseerde marketing: Je kent het personalisatiefenomeen waarschijnlijk al van bedrijven zoals Starbucks, waar ze er bovendien ook nog eens in slagen om je naam volledig fout te schrijven.
Dan worden smartphones de standaard. Vroeger werden websites eerst gemaakt voor de computer en vervolgens aangepast om ook op de smartphone goed te draaien. In 2019 wordt het helemaal omgekeerd, zo orakelt Gerardo Maio althans.
Tot slot: Influencers zullen meer doen dan producten promoten. Sommige marketeers stonden lange tijd twijfelachtig ten aanzien van influencers. Het voelde volgens hen onjuist aan. Tegenwoordig zijn influencers uitgegroeid tot een standaard begrip. Er zijn dan ook talloze websites die influencers en marketeers transparant met elkaar in contact brengen.

Audio wordt nieuwe trend in contentmarketing 2019
De toekomst van contentmarketing ligt in audio, denkt specialist Carlijn Postma. De adoptiesnelheid van voice is namelijk vele malen hoger dan van mobiele telefonie en internet. Wanneer gaan merken audio serieus nemen? En hoe kunnen merken zichzelf een eigen stem geven? Sinds Black Friday staat ie ook bij ons: De Nederlandse versie van Google Home. En inmiddels al het meest vervloekte apparaat in het huishouden. Na de Robot-stofzuiger dan.

De allerlaatste SMC050!
Ze stoppen, bijna. Jarno, Antje en Martine laten ons weten dat op maandag 25 februari 2019 de allerlaatste editie van SMC050 is. SMC050 is altijd succesvol geweest dankzij hun inspanningen, hun tijd en aandacht. Wat meer dan zeven jaar geleden begon als een kleinschalig evenement in een bedrijfspand aan de Oosterhamrikkade in Groningen is in die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd evenement in Noord Nederland op het gebied van digitale technologie. Meer dan 130 sprekers verspreid over 60 edities die spraken tijdens SMC050 over de impact van de digitalisering. Ze waren vrijwel altijd het eerste evenement met onderwerpen als Blockchain, Artificial Intelligence, Cryptocurrencies, China, Smart farming, Startups en andere technologische trends.
Als bezoeker zijn wij hen veel dank verschuldigd. Ze hebben echt iets toegevoegd. Er zijn vriendschappen ontstaan, verdienmodellen aangepast, nieuwe bedrijven gestart, heel veel nieuwe ideeën geboren, maar vooral: kennis geabsorbeerd.

Vacatures
Jan Boon Communicatie
is voor de stichting Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden op zoek naar nieuwe bestuursleden met als expertise o.a. fondsenwerving, promotie en communicatie. Meer weten? Mail jan@janboon.com.

Trends

De essentiële trends in communicatie, branding en PR
De basis van een goede klantrelatie is de reputatie van een organisatie. Dat is het terrein waar de regels van communicatie, branding en public relations gelden. Dit speelveld is door de digitale transformatie drastisch veranderd. Met name de opkomst van social media heeft ertoe geleid dat bedrijven en instellingen het heft niet meer volledig in eigen hand hebben. Consumenten zijn niet langer passieve toeschouwers maar actieve deelnemers. Communicatie evolueert ook de komende jaren verder. Maar hoe? En welke trends spelen daarbij een prominente rol?

Groeiende vraag naar verandercommunicatie
Innovatieve technologische ontwikkelingen hebben grote impact op de maatschappij. Goede interne communicatie, mensen informeren en betrekken bij het proces zijn key. Een groeiende vraag naar verandercommunicatie is duidelijk zichtbaar.
Het jaar van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding
De werkgelegenheid groeit en de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. 1 op de 5 bedrijven heeft te kampen met een personeelstekort. Organisaties die in arbeidsmarktcommunicatie en employer branding investeren, plukken daar de vruchten van.

Vertrouwen in traditionele nieuwsbronnen blijft
Het afgelopen jaar was het al zichtbaar: mensen hebben het meeste vertrouwen in het nieuws dat ze via radio, televisie en kranten tot zich krijgen. Dat is dit jaar niet anders. Facebook en Instagram hebben een vertrouwensprobleem.

De revolutie in influencer-marketing
Het kaf wordt van het koren gescheiden bij influencers. Instagram pakt influencers die volgers kopen harder aan. En betaalde influencers moeten dit duidelijk vermelden bij hun posts. Influencers met nepvolgers vallen door de mand. Daarnaast neemt de impact van promotionele posts af. Toch blijven er volop kansen met influencer-marketing. Deze ontwikkelingen helpen communicatieprofessionals meer om met de juiste, meest invloedrijke influencers samen te werken.

Flinke toename in LinkedIn-gebruik
Zij die het denken te weten voorspellen dat het LinkedIn-gebruik flink zal toenemen. Voor ons als netwerkers is dit natuurlijk ontzettend gaaf om te zien. Volgens berichten in de wandelgangen is het ook één van de belangrijkste doelstellingen die Microsoft heeft gegeven aan zijn dochteronderneming: zorg dat mensen het platform als waardevol ervaren en er meer tijd investeren. Er wordt door LinkedIn daarom volop doorontwikkeld op relevante(re) functionaliteiten. Dat mensen LinkedIn meer gebruiken, zag je aan het begin van het jaar al voorzichtig terug in het onderzoek van NewCom: het aantal dagelijkse gebruikers van LinkedIn in Nederland groeide uit van 400.000 in 2017 naar 500.000 in 2018. Een stijging van 25 procent!

Video is en blijft hot,
maar de echte hype lijkt voorbij. Althans, video is minder dominant in de tijdlijn aanwezig. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat alle video’s die al op de plank lagen massaal gedeeld zijn in de afgelopen tijd en dat bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe content. Of dat video daadwerkelijk minder uitgeleverd wordt. Wij kunnen de vinger er niet precies op leggen. Maar een contentstrategie zonder bewegend beeld lijkt geen goede zet, zeker ook als je zo nog even doorleest naar de nieuwe ontwikkelingen…

Daling bedrijfspagina’s
Het bereik is flink afgenomen. Deze ontwikkeling heeft zich de afgelopen maanden alleen maar doorgezet. Heel kort door de bocht? Over een paar jaar is het organische bereik van bedrijven naar onze mening ‘dood’ op LinkedIn. Ook dat is niet zo vreemd. Kijk maar naar de ontwikkelingen op andere social platformen. En zoals je al las of zelf gemerkt hebt, de content van personen krijgt nu al een prominentere rol. Dit, in combinatie met het toenemende gebruik (er wordt steeds meer gepost door gebruikers), maakt dat er steeds minder kans is, dat je (bedrijfs)content in de tijdlijn van je netwerk getoond wordt.

Agenda
SMC050
organiseert op maandag 25 februari de allerlaatste SMC050. Ze hebben zeven oud sprekers gevraagd om vooruit te kijken in hun vakgebied en dat te doen in zeven minuten. Dit is de lijst met sprekers en de onderwerpen: Roos van Vugt – Future of Social Media, Bennie Mols- Future of Robotics, Winand Slingenberg – Future of 3D printing, Martijn de Groot – Future of Quantified Self, Brechtje de Leij – Future of Mobile, Rutger van Zuidam – Future of Blockchain, Sander Duivestein – Future of A.I.. Dus: in het kort hun visie op de toekomst van hun vakgebied.

MARUG Marketingconferentie
Op dinsdag 26 februari ontmoeten studenten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in marketing elkaar om ideeën uit te wisselen en interessante cases over marketing en het thema van de dag te bestuderen. Tijdens de conferentie worden zowel de praktische als de academische aspecten van het thema besproken op basis van lezingen, workshops en masterclasses.

Opmerkelijke transfers
Monique Spaltman nieuwe directeur Landgoed Verhildersum
Zij volgt op 1 februari Gerrit Alssema op. Hij gaat op 1 maart met pensioen. De twee werken nog een maand samen. Monique was onder meer bestuurslid bij de Fraeylemaborg in Slochteren en stond als directielid mede aan de basis van wat nu Fontana Resort Bad Nieuweschans is. Bestuur en medewerkers van Verhildersum verwachten van haar dat zij Verhildersum verder ontwikkelt. Monique, eigenaar van PRompt Communicatie, heeft een zeer ruime ervaring in de PR- en communicatiewereld.

Kees Stolwijk
is benoemd als directeur van Windesheim Flevoland. Hij volgt Rien Komen op, die bij Aeres Groep toetreedt tot het College van Bestuur. Stolwijk werkt sinds 2011 bij Windesheim Flevoland. Hij begon in het managementteam van Windesheim Flevoland als clustermanager van Management en Economie en later ook ICT en Techniek en werd daarna manager onderwijs.

Mariska Pater
heeft besloten, na ruim twintig jaren voor het Groningen Congres Bureau te hebben gewerkt, tot een wending in haar carrière. Per 1 januari 2019 trad zij terug als directeur en is haar dienstverband met GCB beëindigd. In 2013 volgde zij Jaap Westerhuijs op als directeur. “Na twintig jaren ben ik toe aan een volgende stap in mijn carrière. Ik ga de komende maanden de tijd nemen om mij hier op te beraden”, aldus Pater. De directievoering wordt tijdelijk waargenomen door Arjan Doornbos.

Hilda Haan
is nu accountmanager bij sc Heerenveen. Hilda komt van de Crossmedia Communicatiegroep en werkte eerder voor Herian Merkgedreven Communicatie en voor Bokma Advertising.

Gerard Schijf
stopt als aandeelhouder en directeur van TEAM 4 Architecten. Hij draagt zijn aandelen dan ook over met groot vertrouwen op de toekomst van het Team, onder leiding van Martine Drijftholt, Gerrit Andela en Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

Menno Pool
verlaat de Promotiedagen en gaat een nieuwe uitdaging aan bij de Foto-Cadeau-groep. Hij wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen dit dynamische en snel groeiende bedrijf.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Promotiedagen Drenthe voortaan in De Nieuwe Kolk
Promotiedagen Drenthe ziet er dit voorjaar heel anders uit. Het evenement wordt namelijk niet meer gehouden in de TT Hall, maar verhuist naar De Nieuwe Kolk in Assen. Ook gaat het evenement voortaan één dag duren, in plaats van twee. Volgens organisator Michel Elzinga lijken de promotiedagen in Assen en Groningen te veel op elkaar. En omdat beide steden dicht bij elkaar liggen, wordt nu voor een andere opzet gekozen.

KPN heft merken Telfort, XS4ALL en Yes Telecom op
KPN heeft het voornemen om de dienstverlening van deze merken op termijn verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk. KPN gaat de volledige focus leggen op het merk KPN. Het voornemen is om op termijn de dienstverlening van alle merken onder de KPN-vlag verder te laten gaan als KPN. Het Nederlandse telecombedrijf dat de merken KPN, Telfort (ook Telfort Zakelijk), XS4all en Yes Telecom herbergt, zegt ‘de onbetwiste kwaliteitsprovider’ te willen zijn met ‘de beste diensten, klantenservice en netwerken’.

AD heeft grootste bereik bij de dagbladen, Telegraaf in het weekend
De weekendedities van de (betaalde) print dagbladen hebben allen een hoger bereik dan op werkdagen. AD Dagbladen was in de periode 2017-2018 opnieuw de grootste in bereik bij de dagbladen (los) met 1.177.000. De Persgroep-tak ADR Nieuwsmedia (AD en alle regiotitels samen) is nog veel groter (2.630.000). De Telegraaf heeft een bereik van 1.150.000, de Volkskrant 660.000, NRC (samen met nrc.next) heeft een bereik van 437.000. Trouw heeft 282.000, het Reformatorisch Dagblad 147.000, FD 136.000 en het Nederlands Dagblad 110.000. Het bereik van gratis dagblad Metro (TMG) is 800.000.

We leven ook in een tijd die complexer is dan ooit
De verschillen tussen generaties zijn groot, technische ontwikkelingen gaan razendsnel en iedereen lijkt altijd maar aan te staan. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een bedrijf te starten, daar ruchtbaarheid aan te geven en om klanten en investeerders te interesseren. En als marketeers hebben we de wereld aan kennis, creativiteit, tools en media tot onze beschikking om volledig los te gaan. Het is eenvoudig, toegankelijk en nog nooit zo goedkoop geweest om marketingcommunicatie te bedrijven.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
Marketing moet in 2019 terug naar de basis
Laten we weer moeite doen om te begrijpen wat klanten bedoelen of van ons vragen. Laten we zorgen dat we de aansluiting vinden. Duurzaam, dus voor de langere termijn, voor zover dat mogelijk is. Door waarde te bieden, hoe we leven in een tijd van grote veranderingen. Je zou dit tijdperk het digitale tijdperk kunnen noemen. Het is een tijdperk dat komt na het agrarische-, het handels- en het industriële tijdperk en het wordt gevolgd door het artificiële tijdperk. Althans, dat stelt professor Bob de Wit, hoogleraar strategie aan Nyenrode. De tijdperken volgen elkaar steeds sneller op en elke overgang gaat gepaard met een hoop reuring. Die is nu goed zichtbaar en voelbaar: “We zitten in zo’n overgang.”

Uitspraak
“Het toppunt van marketing is de uitvinding van de winkelwagen.” Ruud Moors, marketeer en redacteur.

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen Weken

3 december 2018

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden en helpt daarmee de communicatieprofessional een (volgende) stap in hun carrière te maken.

Laatste nieuws
Klantbelevingsmanagement in relatie tot klantvriendelijkheid
Customer experience management staat hoog op de agenda van vrijwel elke directie. Hoog tijd dus om eens dieper in te gaan op het belang van klantbelevingsmanagement en te kijken naar de relatie met klantvriendelijkheid. Wat voegt het toe om bezig te zijn met het managen van de customer experience? En levert het wel wat op?
Customer experience gaat niet over een enkel moment, contact, product of dienst, maar over al die momenten die de klant ervaart in de hele klantreis. De totale beleving van klant worden, klant zijn, de levering van dienst of product tot en met het vertrek. Kortom, customer experience is de optelsom van álle belevingen van een klant tijdens de interacties met een organisatie – offline, online en over alle kanalen. Customer experience management zorgt ervoor dat de organisatie zowel klantvriendelijk als klantgedreven is ingericht en dat de medewerkers daarnaar handelen.

Verder in deze editie
• Veel bedrijven lopen volledig achter de realiteit aan
• Gebrek aan analytische vaardigheden
• De tijd van futloze corporate boodschappen is voorbij
• Marketeers omarmen purpose marketing
• Meer marketingbudget naar chatbots en apps in 2019
• De woonwereld loopt online zó achter

Wat mij is opgevallen
Veel bedrijven lopen volledig achter de realiteit aan
Webgigant Alibaba besteedt meer geld aan marketing dan aan technologie. Het bedrijf bereikt al vele miljoenen consumenten, maar wil verder groeien. In Nederland is AliExpress populair; Nederland zit volgens Alibaba in de kopgroep. Online marketeers kunnen van de strategie veel leren.
Alibaba viert feest. Half oktober lanceerde het bedrijf de tiende editie van het Global Shopping Festival. Het festival wil laten zien hoe consumenten en brands Alibaba’s nieuwe retailstrategie omarmen: het samenbrengen van online en offline retail met behulp van technologie. “Honderden miljoenen consumenten zullen rijke ervaringen krijgen met producten en entertainment,” schrijft het Chinese innovatiemagazine Pandaily.

Gebrek aan analytische vaardigheden grootste uitdaging big data
Nederlandse communicatieprofessionals moeten zich nadrukkelijker bezighouden met onderzoek en big data en wat deze betekenen voor hun professie. Dat is de uitkomst van een exploratief onderzoek dat dr. Piet Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitvoerde voor Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Het onderzoek biedt een interessante inkijk in hoe Nederlandse communicatieprofessionals naar de invloed van big data op hun vak kijken. Piet Verhoeven: “Zij zien het gebrek aan analytische vaardigheden bij communicatieprofessionals als de belangrijkste uitdaging (53,2%) voor de professie; gevolgd door gebrek aan tijd om de analyses van big data te bestuderen en te analyseren (41%) en het gebrek aan datakwaliteit (34,5%).”

De tijd van futloze corporate boodschappen is voorbij
Er was afgelopen tijd veel publieke verontwaardiging rond de voorgenomen loonsverhoging van ING-topman Ralph Hamers, het witwasschandaal van datzelfde ING en de geplande afschaffing van de dividendbelasting. Deze affaires stralen negatief af op het hele bedrijfsleven. Dit sentiment wordt nog eens versterkt omdat de betrokken CEO’s vervolgens wegduiken voor hun publieke verantwoording. Het gevoel van urgentie om te investeren in contact met het publiek is doorgedrongen tot in de boardroom. Dat is positief. Nu is het nog een kwestie van doen. En doe het dan ook meteen góed. Treed uit het defensieve keurslijf van futloze corporate boodschappen en durf kleur te bekennen in maatschappelijke kwesties. Het publiek wil zich vereenzelvigen met merken en verwacht daarom duidelijke posities.

Bouw aan logische merkassociaties
Je merk laten associëren met bepaalde kwaliteiten of gevoelens is van groot belang. Er bestaat wetenschappelijk bewijs dat deze associaties van grote invloed zijn op ons koopgedrag. Zo blijkt uit onderzoek van de Harvard Business Review dat 95% van onze aankoopbeslissingen onbewust zijn. Ook Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman beschrijft in zijn boek ‘Thinking, fast and slow’ dat wij de meeste beslissingen reflexmatig nemen. Een voorbeeld van een merk met sterke associaties is Apple, dat door veel mensen wordt gekoppeld aan innovatie en creativiteit. Deze associatie is zelfs zo sterk dat mensen bij het zien van het Apple logo creatiever gaan denken dan wanneer ze worden blootgesteld aan bijvoorbeeld het logo van IBM.

Waarom retailers naar een hoger doel moeten streven
Hoe versla je Google en Amazon? Hoe bouw je een ‘oneerlijk voordeel’ op tegenover je naaste concurrenten? Door te leren denken als een jachtluipaard, snel en wendbaar. Een model waar ook retailers meer dan baat bij hebben, zegt marketingexpert Carole Lamarque. Op de cover van haar nieuwste boek staat de auteur scherp in de startblokken, klaar om weg te schieten zodra het startschot weerklinkt. Maar… ze heeft de benen van een cheeta, het snelste landdier ter wereld. Oneerlijke concurrentie? Precies, en dat is ook het hele punt van haar verhaal: de beste concurrentie is géén concurrentie.

Opmars marketing automation zet door
In 2019 heeft 86 procent van de ondervraagde B2B marketeers leadgeneratie als strategische focus gevolgd door het converteren van leads naar klanten (82%). Op de derde plaats volgt de customer experience (55%), vervolgens het aantonen van de ROI van de marketinginspanningen (50%) en marketing automation (48%). Voor het vierde jaar op rij lanceerde Online Succes het B2B-marketingonderzoek. Hoe denken B2B marketeers over de trends in hun vakgebied in 2019? Waar liggen hun interesses en waar gaan ze in 2019 mee aan de slag? In 2019 ligt de strategische focus op leadgeneratie, conversie van lead naar klant, customer experience, ROI aantonen en marketing automation. Bekijk hier alle onderzoeksresultaten

Meer marketingbudget naar chatbots en apps in 2019
Bedrijven verwachten volgend jaar meer te zullen investeren in chatbots, mobiele apps en hun website. De meeste investeringen zijn erop gericht om de juiste klant te kunnen vinden en deze dan te benaderen. Dat blijkt uit het Data Driven Marketing Onderzoek 2018. DDMA is de branchevereniging voor bedrijven die actief zijn met data en marketing. Veertig procent van de ondervraagden zegt afgelopen jaar aandacht te hebben besteed aan het realiseren van een datagedreven cultuur. Dat stelt hen in staat om effectiever te communiceren en meer inzicht in de klanten te krijgen.
“Hieruit kunnen we opmaken dat dit jaar meer nadruk lag op efficiëntie dan op groei”, aldus de onderzoekers. Gevraagd naar de investeringsplannen voor 2019 geeft het merendeel van de respondenten aan geld te steken in kanalen. Dat omvat chatbots, mobiele apps, website, socialmedia en e-mail. “Een meerderheid (59%) verwacht dat het budget voor chatbots in 2019 zal stijgen en bijna de helft verwacht dan ook chatbots te gebruiken.”

Agenda
SMC050
organiseert op maandag 17 december in Martiniplaza in Groningen een bijeenkomst onder de titel: “Humanisatie. Ga digitaal, blijf menselijk”. “De toekomst is voorspelbaar, … biologie en technologie volgen hetzelfde patroon”. Christian Kromme is futurist, spreker en auteur. De verbindende factor in zijn werk is het onderwerp: humanification. Dat concept gaat over parallellen tussen de natuur – hoe cellen hun biologieprobleem oplossen en hoe mensen dat doen met technologie.

Opmerkelijke transfers
Greetje de Vries-Leggedoor
wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Groninger Landschap. Ze is nog waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidhorn, maar ze verruilt dat per 1 januari voor haar nieuwe functie. Ze was onder meer lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s en gedeputeerde in Drenthe. Ze is bij Het Groninger Landschap opvolger van Janny Vlietstra, die na acht jaar afzwaait.

Christien Bronda
wordt per 1 maart de nieuwe directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Ze woont in Groningen, maar werkt in Den Haag als directeur participatie en decentrale voorzieningen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze werkte onder andere voor de gemeente Groningen en Informatie Beheer Groep, nu beter bekend als Dienst Uitvoering Onderwijs. Christien Bronda volgt Eise van der Sluis op die op 1 september de overstap maakte naar LTO Noord.

Rolf de Folter nieuwe topman Treant
Hij volgt Carla van der Wiel op, die onlangs opstapte. De Folter is op dit moment nog directievoorzitter van het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Ook is hij lid van de raad van bestuur van de overkoepelende Reinier Haga Groep, waaronder vier ziekenhuizen in Zuid-Holland vallen. Die functies gaat Carla van der Wiel per 1 december juist overnemen van Rolf De Folter. De Folter gaat de functie op interim basis vervullen, voor een jaar.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Ze
is adviseur online communicatie en social media strategie. Na een wereldreis is ze terug in Nederland en beschikbaar voor werk. Ze heeft bijna twintig jaar ervaring op het gebied van internet. Ook heeft ze uitgebreide kennis van het social medialandschap. Werkervaring heeft ze opgedaan bij onder andere War Child, Alzheimer Nederland, VU Amsterdam, RUG, ASR Verzekeringen en het Groninger Museum. Eerder was Amsterdam haar thuisbasis: nu woont ze in de stad Groningen. Ben je op zoek naar iemand die je kan helpen bij het opzetten van je digitale communicatie? Wil je meer bereik op social media of een online strategie uitwerken? Dan ben je bij haar op het juiste adres. Meer weten? Mail jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Wil je als MKB’er samenwerken met de creatieve industrie om vernieuwingen in je bedrijf te realiseren?
Maak dan gebruik van de regeling Creatieve Vouchers Groningen. Je kunt 50% van je investering financieren met de voucher, met een maximum van €5.000,-. De voucher stimuleert jou als MKB’er samen te werken met creatieve ondernemers om tot verrassende producten of innovaties te komen. Interesse? Neem contact op met Irene van Wijhe (06-22121975 of irenevanwijhe@gmail.com).

Kamer van Koophandel gaat telefoonnummers zzp’ers beter beschermen
De Kamer van Koophandel gaat op korte termijn telefoonnummers verbergen in het online adressenbestand. Vooral zzp’ers klaagden dat ze werden benaderd door commerciële partijen op basis van gegevens die ze verplicht moeten verstrekken. Ook anderen met registratieplicht, zoals bedrijven en verenigingen van eigenaren, hebben daar last van. Vier op de tien zzp’ers zegt zeer regelmatig telefonisch te worden benaderd, meldt de NOS. De KvK wil “binnen de wettelijke kaders” de overlast verminderen, door telefoonnummers online niet standaard meer te tonen. Als een partij betaalt voor een uittreksel worden de nummers wel gedeeld.

Catawiki kiest voor Wolfstreet
Creative agency Wolfstreet uit Amsterdam heeft voor online veilinghuis Catawiki een online en offline campagne genaamd ‘What makes you, you’ gemaakt. Het reclamebureau uit Amsterdam gaat tevens aan de slag met een nieuwe richting voor het merk. Jort Wildschut, creative director bij Wolfstreet, laat weten: “Wij geloven dat een bureau in de huidige tijd veel effectiever en flexibeler kan zijn als strategie en creatie onder één dak samenwerken met productie. En dat sluit naadloos aan op de wensen van Catawiki. Wij werken daarom graag samen met scale-ups omdat zij, net als wij, de traditionele manier van reclame maken en durven uit te dagen.”

Marketeers omarmen purpose marketing
Purpose marketing, agile werken en het outsourcen van marketingactiviteiten staan hoog op de agenda van Nederlandse marketingprofessionals. Purpose marketing is één van belangrijke aandachtspunten van de Nederlandse marketeers.75 procent van hen vindt dat zijn bedrijf een positieve bijdrage aan de maatschappij levert. Dit heeft ook invloed op de arbeidsmarkt: 88 procent trots is op zijn organisatie en draagt dat ook actief uit. Dat blijkt uit De Grote Marketing Enquête 2018, het jaarlijkse onderzoek dat Adformatie in samenwerking met onderzoeksbureau DVJ Insights doet naar de meest urgente marketingonderwerpen. Dit jaar werkten 373 marketingprofessionals mee aan het onderzoek. Meer weten over hoe marketeers tegen de belangrijkste onderwerpen aankijken? Download hier de belangrijkste resultaten van de Grote Marketing Enquête.

“De woonwereld loopt online zó achter”
Meubeltrack Media is een nieuw mediabureau dat voortvloeit uit marktplaats Meubeltrack.nl. Het nieuwe bedrijf wil de meubelbranche online helpen en het onderscheid maken in creatie met focus op performance. Eind oktober ging het nieuwe bedrijf van Rob Bogaers live. “De woonwereld loopt erg achter. Daarom richten we ons op merken die stappen willen maken naar marketplacemarketing. Ze willen rechtstreeks aan de consument verkopen.”
Net als in alle andere sectoren verandert klantreis van interesse en oriëntatie tot daadwerkelijke aankoop. “Ze voelen dat wel aan, maar weten niet hoe ze daar op moeten aansluiten. Oriëntatie gebeurt steeds meer op internet, maar tachtig procent van de aankoop gebeurt offline. In het spel daar tussen maken wij het onderscheid.”
Met zijn marktplaats Meubeltrack heeft Bogaers al jaren ervaring in de woonbranche. De ervaringen daar leren dat fabrikanten en merken aansluiting zoeken tot sites als Blokker, bol.com en VidaXL. Het nieuwe mediabureau doet concepting, productie en marketing.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Een nieuwe generatie rukt op in de adviesbranche
Ze heten Jong & Fris, Jonge Honden of Corporate Rebels. En ze willen organisaties en bedrijven in beweging brengen. Ook de adviesbranche en de adviesbureaus zelf. ‘Voor ons zijn verandering en vernieuwing vanzelfsprekend.’ Maar is deze nieuwe generatie in staat gevestigde bedrijfsculturen te doorbreken, inclusief die van de branche zelf? Het gaat goed met de adviesbranche. De bestaande bureaus groeien, er komen nieuwe bureaus bij, ook komen er heel veel zelfstandige adviseurs op de markt. Met aantrekkelijk traineeship programma’s als springplank en mogelijkheden om te groeien proberen met name de gerenommeerde bureaus de beste talenten binnen te halen. Want dat is precies wat de jongere generatie aanspreekt.

Uitspraak
“Marketing wordt buiten de – soms besloten – kring van het vakgebied nog veelal geassocieerd met misleiding en geldverspilling.”(Ruud Frambach).

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen Weken

5 november 2018

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Laatste nieuws
Communicatie cruciaal bij verandering op de werkvloer
Reorganisaties of kleinere veranderingen in de organisatie zijn voor de meeste werknemers niet iets om reikhalzend naar uit te zien. De vertrouwde routine wordt doorbroken en daar krijgt lang niet iedereen energie van. Het helpt als de communicatie over de veranderingen piekfijn in orde is. Of werknemers veranderingen in de organisatie omarmen of juist weerstand voelen, hangt af van verschillende factoren. Communicatie is hierbij echter altijd een cruciale factor. Hoe beter medewerkers weten waarom veranderingen doorgevoerd worden, hoe beter ze er mee om kunnen gaan. Door werknemers te betrekken in de veranderingen, zullen zij zich er eerder deelgenoot in voelen. En wie zich deelgenoot voelt, zal zich inzetten voor de zaak als een bondgenoot.

Verder in deze editie
• Marketeers kunnen geen gebakken lucht meer verkopen
• WhatsApp is verrassend favoriet bij klantcontactmedewerkers
• Financiële schade door reputatie-issues
• Gemis aan communicatie bedreigt cybersecurity
• Online marketing bedrijven vaak onsamenhangend geheel

Wat mij is opgevallen
Deuk in reputatie van je bedrijf? Dan ook financiële gevolgen
Grote bedrijven die fouten maken, zoals Facebook met privacy en Volkswagen met de sjoemelsoftware, kunnen dat niet meer wegmoffelen. Dat komt door sociale media. Die veroorzaken niet alleen een deuk in de reputatie, maar hebben ook steeds meer invloed op de waarde van bedrijven, blijkt uit een onderzoek van risico-adviseur Aon.

Marketeers kunnen geen gebakken lucht meer verkopen
Is het vertrouwen in merken en marketing weg? Behoorlijk. Daarom moeten marketeers een nieuwe rol spelen binnen bedrijven en de top ervan overtuigen dat het hele businessmodel onder de loep genomen moet worden. “Je kunt geen gebakken lucht meer verkopen,” stelt Ruud Frambach, hoogleraar Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Frambach is keynote speaker tijdens het Grote Marketing Congres 2018, dat 13 november in het Concertgebouw in Amsterdam door Adformatie, BVA en VEA wordt gehouden.

Vertrouwen onder druk
Frambach bespreekt in zijn boek ‘Doet marketing ertoe?’ diverse ontwikkelingen die tot een gebrek aan vertrouwen hebben geleid. Korte- in plaats van langetermijndenken, misleiding, geldverspilling, te veel luisteren naar aandeelhouders en te weinig oog voor maatschappelijke belangen. Uiteindelijk draait het om de klant en die prikt steeds beter door gebakken luchtverhalen heen. “Het vertrouwen staat serieus onder druk, zo blijkt uit onderzoek van GfK,” stelt Frambach. “Daarom vind ik dat marketeers de hand in eigen boezem moeten steken. Dit gaat niet alleen over marketing, dit raakt het hele businessmodel.”

WhatsApp is verrassend favoriet bij klantcontactmedewerkers
Het belang van goed klantcontact heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Interactie met klanten bestaat al lang niet meer simpelweg uit het oplossen van klachten en problemen. Het gaat nu veel meer om het maken van waardevolle connecties. Dit staat voor veel organisaties tegenwoordig bovenaan de lijst met prioriteiten. Als gevolg hiervan professionaliseert klantcontact zich steeds sneller. Organisaties grijpen elke kans om het contact met klanten naar een hoger niveau te tillen. Het aantal callcenters is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en organisaties verkennen allerlei nieuwe technologieën om alles uit hun klantinteractie te kunnen halen.

Klantcontact
De top 3 van meest gebruikte communicatiemiddelen voor klantcontact in Nederland bestaat uit de klassieke media: e-mail, vaste telefonie en mobiele telefonie. Er staat wel een nieuw kanaal klaar om deze top 3 binnen te dringen: WhatsApp. Momenteel geeft 21 procent van de klantcontactmedewerkers in Nederland aan dat WhatsApp al vaak ingezet wordt binnen de organisatie. Deze cijfers komen naar voren in de ‘Customer Contact Radar’ van PeterConnects, leverancier van communicatiesoftwareoplossingen voor Cisco en Microsoft.

Financiële schade door reputatie-issues is verdubbeld na komst sociale media
Reputatievet blijkt geen dempende werking te hebben op de waardedaling van koersen na crisis, blijkt uit onderzoek van Aon. De impact van reputatie-issues op aandelenkoersen is sinds de introductie van sociale media verdubbeld. Bovendien blijkt reputatievet niet te helpen. In de nasleep van een crisis, zoals een cyberaanval, blijkt de grootte van een bedrijf en de kracht van zijn reputatie weinig bescherming te bieden tegen het verlies van koerswaarde. Dit blijkt uit een rapport van risico- en verzekeringsadviseur Aon en Pentland Analytics. De studie ‘2018 Reputation Risk in the Cyber Age’ omvat een analyse van 125 reputatie-issues uit het afgelopen decennium en de impact hiervan op de waarde van aandelen in de loop van het volgende jaar.

“Schaatsen ideaal middel om naamsbekendheid Daikin te vergroten”
Met Daikin, wereldwijd fabrikant van warmtepompen en klimaatsystemen, presenteerde de KNSB onlangs een nieuwe partner van Schaatsend Nederland. Aan de vooravond van het schaatsseizoen interviewt Ad Maatjens de directeur van Daikin Nederland, Edwin Hoogerwerf, over de activaties, doelstellingen en achtergronden van de samenwerking met de schaatsbond. Daikin heeft internationaal ruime ervaring in sponsoring, maar dit is de eerste keer in schaatsen. Hoogerwerf: “We zijn in België partner van Club Brugge en in Oostenrijk en Frankrijk sponsor in het ijshockey. Dat zijn lokale initiatieven van de landenorganisaties. In Nederland zijn we actief geweest in zeilen. En we hebben via Daikin Europa een paar jaar de Lampre-Daikin wielerploeg ondersteund. Daikin laat het veelal aan de landenorganisaties over wat het beste past in het betreffende land.”

Agenda
De Noordelijke Promotiedagen
zijn op dinsdag 6 en woensdag 7 november in MartiniPlaza in Groningen.

Avond over de toekomst van de regionale journalistiek
De journalistiek is volop in beweging met waarschuwingen voor fake news, dalende krantenoplages, maar ook met de komst van prikkelende nieuwe (online) kanalen en initiatieven. Ook regionale en lokale journalisten krijgen met deze dynamiek te maken. Is de rol en relevantie van lokale media veranderd? Zijn er bijvoorbeeld nog voldoende journalisten om de lokale politiek kritisch te volgen? En wat zijn de opvallende trends en nieuwkomers in de steden en regio’s? Interessante vragen om, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, bij stil te staan. Het Groninger Forum nodigt je uit om op vrijdag 16 november mee te praten over dit thema samen met kenners en met vertegenwoordigers van de Groningse media. Te gast zijn onder anderen Thomas Bruning (NVJ), Marcel Broersma (hoogleraar Journalistiek) en Willem Groeneveld (Sikkom). Een en ander wordt in goede banen geleid door Eelco Bosch van Rosenthal. Toekomst van de regionale journalistiek vrijdag 16 november, 20.00–21.30 uur, kaarten online te koop, Groninger Forum, Hereplein 73 in Groningen.

SMC050
organiseert op maandag 17 december in Martiniplaza in Groningen een bijeenkomst onder de titel: “Humanisatie. Ga digitaal, blijf menselijk”. “De toekomst is voorspelbaar, … biologie en technologie volgen hetzelfde patroon”. Christian Kromme is futurist, spreker en auteur. De verbindende factor in zijn werk is het onderwerp: humanification. Dat concept gaat over parallellen tussen de natuur – hoe cellen hun biologieprobleem oplossen en hoe mensen dat doen met technologie.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Communicatiespecialist
Ben jij op zoek naar een creatieve communicatieadviseur die met andere ogen kijkt naar jouw communicatieprobleem?
Dan is deze communicatiespecialist met ruime ervaring bij diverse overheden misschien diegene die je zoekt. Hij is o.a. inzetbaar als woordvoerder, adviseur en bedenker van creatieve communicatieoplossingen, maar ook voor omgevingscommunicatie, veranderingstrajecten en crisiscommunicatie draait hij zijn handen niet om. Kijkt met de ogen van een buitenstaander naar een communicatieprobleem en weet daarmee frisse inzichten en ideeën binnen te halen. Daardoor krijgt jouw communicatie weer nieuwe impulsen! Ziet kansen in plaats van bedreigingen, zorgt voor humor op de werkvloer en neemt het voortouw om met elkaar mensen en ideeën te verbinden. Meer weten over deze communicatieprofessional? Mail jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Strawberry Fields
heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan de film Morgenland. Filmmaker Joost de Smeth: “Het is de eerste keer dat een film een compleet beeld geeft van onze energietransitie naar 2050. Hiermee zijn we ook het eerste land dat haar bevolking meeneemt in deze grote overgang. Want deze film wordt gratis aangeboden aan het onderwijs: van basisschool tot post doctoraal en alles daartussen! Dat betekent dat het verhaal aansprekend en begrijpelijk moet zijn voor iedereen. Een belangrijke stap in de bewustwording van ons land. Of dat is gelukt? Je kunt het zelf zien. De film komt over twee maanden uit, en is dan ook voor jou ter beschikking. Je kunt nu alvast de trailer zien. Dan krijg je even een idee van de nabije toekomst van Nederland. Morgenland.”

Sellian naar Eelde
Sellian is verhuisd van hartje Groningen naar de locatie van de Rijksluchtvaartschool in Eelde. Mede-eigenaar Goeran de Pater: “Het pand aan de gracht in Groningen bestond uit meerdere, kleine ruimtes. In iedere ruimte konden hooguit vier mensen tegelijk werken.” Mede daarom gingen De Pater en zijn compagnon Ernst Wallinga op zoek naar een nieuwe locatie, om verder te kunnen groeien. Sellian is niet alleen, er zijn inmiddels tientallen veelbelovende bedrijven gevestigd op het terrein.

Sellian naar Eelde
“De provincie wil ernaartoe dat ondernemers elkaar versterken. Er is daarom veel aandacht voor interactie en intervisie van de gevestigde bedrijven,” zegt De Pater. “Dat biedt interessante, nieuwe inzichten waar we verder me kunnen. We profiteren niet alleen van elkaars kennis, maar ook van elkaars netwerken.” Sellian is een organisatie dat zich bezighoudt met moderne manieren om online reputatie op te bouwen, om zo waardevolle leads te genereren voor de zakelijke markt.

Gemis aan communicatie bedreigt cybersecurity
De verregaande digitalisering die bedrijven doormaken levert meer risico’s op, maar in het digitale transformatieproces is er nog te weinig overleg met de security officers, zo blijkt uit onderzoek. Vandaag de dag zijn bedrijven afhankelijk van constante, intieme digitale relaties met leveranciers, partners en klanten om top of mind en concurrerend te blijven. Intelligente technologieën en big data spelen vaak een cruciale rol in de bedrijfsvoering – van besluitvorming door het topmanagement tot het genereren van op maat gemaakte aanbiedingen voor online shoppers.

Gemis aan communicatie bedreigt cybersecurity
Talloze terabytes aan data worden in de cloud opgeslagen en er wordt meer werk online uitgevoerd, en een ongelukkig bijproduct is de dramatisch toegenomen kwetsbaarheid van bedrijven voor online aanvallen en meer – en duurdere – inbreuken op de beveiliging. Deze realiteiten worden geschetst in het rapport “2018 Securing the Future Enterprise Today” van Accenture, waarin ook wordt benadrukt dat sommige organisaties beter op deze realiteit reageren dan andere, waardoor er grote hiaten in de bredere weerbaarheid ontstaan.

Zeg WhatsApp adieu voor de zakelijke communicatie?
Messengerdienst WhatsApp verwerkt dagelijks miljoenen berichten, waaronder ook een hoop zakelijke communicatie. Een frisse invalshoek: moeten organisaties WhatsApp als zakelijk communicatiemiddel niet gewoon verbieden? Er zijn verschillende argumenten te bedenken waarom WhatsApp niet geschikt is als zakelijk communicatiemiddel, zeker op apparaten die door de werkgever beschikbaar zijn gesteld. Om te beginnen is daar de privacy. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 van toepassing is geworden, zijn de privacyproblemen die WhatsApp met zich meebrengt duidelijker geworden. Zo vraagt WhatsApp toestemming om het adresboek in te zien en te gebruiken. Daar staan ook de contactgegevens van andere medewerkers, klanten en zakelijke relaties in.

Online marketing bedrijven vaak onsamenhangend geheel
Het lukt de grootste bedrijven van de wereld niet om hun marketingcampagnes over de verschillende kanalen consistent in te richten. Zeker tussen verschillende regio’s bestaan er grote verschillen in de manier waarop bedrijven zich presenteren. Ondanks de vraag naar een uniform engagement binnen verschillende kanalen, blijven merken toch werken in silo’s, waardoor de klanten in verschillende regio’s en via verschillende kanalen andere ervaringen hebben met merken.
Zo maken veel bedrijven geen gebruik van mechanismen voor de optimalisatie van tag management en personalisatie van paid content. Social media wordt nog veel ingezet voor eenzijdige communicatie. De hackbaarheid van websites ligt ook veel hoger dan verwacht. Bijna 20 procent van de ondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika gebruikt nog het protocol HTTP in plaats van HTTPS.

Samenhangende marketingmix
Marketinganalyse laat zien dat een groot deel van de 300 grootste bedrijven ter wereld er niet in slaagt om hun marketingmix in te richten als een samenhangend geheel. Dat blijkt uit het rapport ‘Global Marketing Engagement Index 2018 – Marketing Analysis of the World’s 300 Largest Public Companies’ van communicatiebureau LEWIS. De analyse is gebaseerd op de methodologie van de marketing engagement tracker. In deze tracker wordt de (digitale) marketingmix van merken onderworpen aan 10 onderzoeksvraagstukken op het gebied van onder andere beveiliging, personalisatie, social media, reactietijd en gebruikerservaring.

Soms denk ik wel eens bij mezelf …..
Robots gaan werk van ons overnemen – maar is dat erg?
Werving en selectiebureau Michael Page heeft samen met trendvoorspeller Foresights Factory zes trends bestudeerd die de werkplek van morgen vormgeven. Wat betekenen deze trends voor de vaardigheden die worden gevraagd? Hoewel er geen twijfel over bestaat dat nieuwe technologie als kunstmatige intelligentie en robotica bepaalde functies overbodig zal maken, kunnen werknemers en werkgevers zelf veel doen om mee te bewegen met de technologische ontwikkelingen. “De technologische vooruitgang is een gegeven waaraan niet te tornen valt,” stelt Joost Fortuin, Managing Director bij PageGroup. “Waar we wel invloed op uit kunnen oefenen is hoe we er als werknemer en als individu mee omgaan. Zijn we flexibel genoeg, dan kunnen we juist kansen creëren op het gebied van werk, dánkzij technologie. En misschien wel van iets meer vrije tijd genieten.”

Uitspraak
“Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander”. (Johan Cruijff, ging in 1978 ook een keer failliet).

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen Weken

8 oktober 2018

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Laatste nieuws
Topmanagers beseffen niet hoe complex communicatie is
Betteke van Ruler vindt dat veel organisaties nog te weinig oog hebben voor het belang van communicatie in het bouwen en behouden van vertrouwen. Niet zozeer de communicatieprofessionals maar communicatie zelf moet daarom volgens van Ruler een positie krijgen in het topmanagement.
Vertrouwen is een belangrijk sociaal mechanisme en een essentiële waarde in de samenleving. Communicatiegedrag als hierboven beschreven leidt tot cynisme, waardoor het toch al broze vertrouwen nog verder afbrokkelt. Er zijn voldoende voorbeelden wat er gebeurt als je als burger, consument, lid of werknemer de instituties niet meer kunt vertrouwen. Dat splijt een samenleving (zie wat er gebeurt in de Verenigde Staten) en ondergraaft de sociale cohesie.

Verder in deze editie
• Gedrag medewerkers veranderen?
• Trust, Transparantie en Technologie
• Transparantie het nieuwe spiegelbeeld
• Visual storytelling verbetert de connectie met jouw klanten
• Marketeer moet zich meer open stellen voor andere meningen

Wat mij is opgevallen
Gedrag medewerkers veranderen?
Hoe zorgt communicatie ervoor dat de medewerkers in de organisatie strategisch gewenst gedrag (alignment) vertonen? Natuurlijk is er een middelenmix voorhanden en ondersteunt het topmanagement bij het uitdragen van nut en noodzaak van de visie en missie. Maar de meest cruciale groep hier is niet het topmanagement, maar het middenmanagement. Ja, topmanagement ontwikkelt de strategie, maar het zijn de managementlagen daaronder die verantwoordelijk zijn voor de vertaling van de abstracte plannen in concrete acties voor hun medewerkers en dus bepalen hoe de strategie in praktijk wordt gebracht.

Slimme technologie en data-analytics bieden marketeer grote kansen
De opkomst van nieuwe technologieën en instrumenten zoals big data-analyses, machine learning en neuromarketing kunnen grote voordelen hebben voor marketeers. Dat stelt marketingexpert Paul Postma, oprichter en managing director van Paul Postma Marketing Consultancy. Postma zegt dat binnen de marketingwereld momenteel een vierde revolutie gaande is.
Die stelling komt duidelijk niet uit de lucht vallen. Zo verscheen onlangs Postma’s ‘Handboek Marketing 4.0: Digital, Data-driven, Direct’, waarin hij de recente en aankomende ontwikkelingen in het marketingvak beschrijft. Daartoe neemt hij de lezer kort mee terug in de geschiedenis. Na de opkomst van het internet en de sociale media – een periode die achter ons ligt – staan marketeers momenteel aan de vooravond van een nieuwe tijd waarin digitalisering het marketing vak domineert.

Trust, Transparantie en Technologie
Eén van de slechte ontwikkelingen binnen het marketingvak is de verbastering en daarmee devaluering van het woord marketing. Direct marketing, online marketing, influencermarketing, digital marketing, interne marketing, affiliate marketing en ga zo maar door. Er is maar één marketing: MARKETING! En daar hoort ook B2B-marketing bij. B2B-marketeers bespreken geregeld de laatste ontwikkelingen in het vak en wisselen best practices uit. Op basis van gesprekken met marketingspecialisten wordt duidelijk dat de invulling van de vier P’s meer en meer gebeurt op basis van Trust, Transparantie en Technologie.

Kotler 3.0 begint bij Trust
Het is inmiddels alweer acht jaar geleden dat Philip Kotler Marketing 3.0 introduceerde met ‘Purpose’ als onderscheidende waarde. Zijn betoog was dat consumenten niet alleen met mind en heart kiezen, maar ook met spirit. Bedrijven kunnen nog zulke goede producten maken, als ze niet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zullen ze uiteindelijk niet meer gekozen worden – zeker niet door millennials. Dit verhoogt de druk op de hele waardeketen van B2C naar B2B.

Transparantie het nieuwe spiegelbeeld
De klassieke rol van leverancier en koper in de waardeketen verdwijnt. Er ontstaat een waardenetwerk, waarbij marktpartijen verschillende rollen spelen – soms koper, soms toeleverancier, soms beiden. Ook het aantal samenwerkingen in dit netwerk neemt toe. Veel B2B-bedrijven upgraden zowel aan leveranciers- als aan klantzijde hun transactionele relaties naar strategische relaties.

Technologie maakt marketingervaring persoonlijk
Bij veel traditionele B2B-ondernemingen spelen salesmanagers nog steeds een belangrijke rol in het klantcontact. De focus van het contact verschuift echter van leadgeneratie naar relatiemanagement. Voor sterk groeiende ondernemingen is schaalbaarheid van dit model een grote uitdaging. Tel daar het efficiëntievraagstuk bij op en je hebt een voedingsbodem voor verandering.

Mkb’ers die niet met big data bezig zijn, laten kansen liggen
De meeste mkb’ers vinden big data niet relevant voor hun eigen organisatie. “Start met experimenteren”, zegt ABN Amro. Ruim 60% van de Nederlandse mkb’ers vindt big data geen relevantie hebben voor het functioneren van het bedrijf. Bij bedrijven met 10 tot 20 werknemers (het kleinbedrijf), is dit nog meer: 75%. Voor het middenbedrijf (20 tot 250 werknemers) geldt dat ongeveer de helft big data niet relevant vindt.
Dit stelt ABN Amro vast op basis van onderzoek waartoe het Kantar TNO opdracht toe gaf. Daarbij werden 614 mkb-bedrijven ondervraagd. Open deur misschien, maar door dit onderzoek staat het nu zwart op wit: hoe groter het bedrijf, des te meer big data wordt gezien als toegevoegde waarde. ABN Amro stelt vast dat gebrek aan prioriteit, kennis of informatie over big data de grootste hindernissen vormen voor het mkb om aan de slag te gaan met big data.

Opmerkelijke transfers
Anneke van der Schaaf
is nu interim adviseur bij CorDeo scholengroep. Als interim adviseur werkte Anneke onder meer voor FNV Vrouw, als lid van de programmaraad van de VTOI-NVTK adviseert ze op het gebied van professionalisering van toezichthouders in het onderwijs, en ze is toezichthouder en voorzitter van de remuneratiecommissie bij het Lauwers College.

Frankwin van Beers,
algemeen directeur vertrekt bij Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Hij werkte bijna negen jaar voor de Emmer dierentuin. Hij is nog wel “beschikbaar om zijn kennis over te dragen aan een opvolger”. Wat hij gaat doen, is niet bekend. Wildlands gaat een interim-directeur aanstellen. Van Beers en de raad van commissarissen hebben samen geconcludeerd dat dit “een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen”.

Agenda
SMC050
organiseert op maandag 29 oktober in Martiniplaza in Groningen een bijeenkomst onder de titel “De toekomst van cryptocurrencies en blockchain”. Meer dan een jaar geleden had SMC050 een volledige editie over cryptocurrencies. Een dynamische tijd waarin alles mogelijk leek en de bomen tot in de hemel groeiden. Inmiddels zijn we in 2018 en veel nuchterder. Maar toch blijft de potentie van blockchain, bitcoin en cryptotokens springlevend. Krijn Soeteman schetst een overzicht van de meest relevante cryptovaluta van dit moment en de toekomst.

De Noordelijke Promotiedagen
zijn op dinsdag 6 en woensdag 7 november in MartiniPlaza in Groningen.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Bent u opzoek naar een creatieve, sociale teamplayer met een hands-on mentaliteit?
Hij is 26 jaar, heeft HBO werk/denkniveau en is nu meer dan drie jaar werkzaam binnen de marketingcommunicatie bij commerciële bedrijven. Hij heeft twee jaar voor een groot A merk gewerkt, dit bedrijf is marktleider binnen hun branche. Momenteel is hij werkzaam bij een kleiner marketingbureau, maar sinds kort onverhoopt op sales beland wegens een geannuleerd project. Advertentieverkoop is niet zijn cup of tea. Daarom zoekt hij weer een baan waar hij energie van krijgt. Neem contact op met Jan Boon Communicatie voor meer informatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Visual storytelling verbetert de connectie met je klanten
Door een verhaal te vertellen kan een bedrijf klanten inspireren, emotioneren en verbinden. Het delen van een verhaal in een marketingcampagne wordt storytelling genoemd. Bij deze vorm van marketing wordt een verhaal overgebracht zonder dat klanten direct worden overgehaald om een product te kopen. Het doel van het delen van een verhaal is in eerste instantie dat mensen een positief gevoel krijgen bij het merk of product. Een verhaal verschilt van een advertentie doordat het meer inhoud heeft. Beelden en animaties kunnen een verhaal versterken en dan spreekt men van visual storytelling.

Cultuurcentrum DNK en Van der Valk samen op jacht naar grote congressen
Cultuurcentrum De Nieuwe Kolk en Van der Valk Hotel Assen slaan de handen ineen om congressen en evenementen naar de Drentse hoofdstad te halen. DNK en Van der Valk hebben samenwerking gezocht omdat beide beschikken over voorzieningen die elkaar goed aanvullen. Het cultuurcentrum geeft onderdak aan een theater, bioscoop en bibliotheek met in totaal 22 zalen en ruimtes. De locatie biedt alle mogelijkheden voor een groot congres of evenement. De gezamenlijke inspanningen richten zich op het aantrekken van grote regionale en landelijke en het liefst meerdaagse congressen en evenementen. De komende maanden wordt hiervoor landelijk campagne gevoerd.

Een succesvolle contentstrategie, hoe pak je dat aan?
Op de 8ste editie van Congres Content Marketing & Webredactie komen alle trends en nieuwe ontwikkelingen aan bod. Voor welke contentstrategie kies jij komend jaar? Ga je voor storytelling, zakelijk vloggen of zet je influencers in? En via welke social kanalen? Hét congres voor contentprofessionals geeft jou op donderdag 15 november 2018 de antwoorden die jou helpen kiezen. In de Jaarbeurs in Utrecht leer je tijdens vele breakout-sessies alle kneepjes van het contentvak.

Visuele trends in moderne fotografie
In de wereld van marketingcommunicatie domineert meer en meer beeldtaal. De rol van fotografie is hierin onmiskenbaar. Met stockbeeld komt geen merk meer weg. Daarom aandacht voor trends in de internationale moderne fotografie die zonder twijfel zullen doorsijpelen in de beeldtaal van marketing, creatie en communicatie.
Steeds minder fotografen noemen zichzelf fotograaf. Meer en meer werken ze met mixed media. Ze bestempelen zichzelf als multidisciplinaire artiesten, fotografie is slechts een deel van het portfolio. Analoog mixt met digitaal, schurkt aan tegen 3d-sculptures, vermengt met textiel en kleurt met schilderkunst. Zo zal advertising steeds verder verweven raken met kunstenaars van allerlei allooi.
Hoeveel foto’s worden tegenwoordig nog afgedrukt? Vrij weinig. Dat besef treedt steeds meer op de voorgrond in moderne fotografie. Er is al zoveel dat we geen nieuwe dingen nodig hebben maar het oude moeten hergebruiken. Het doel van fotografie is vanouds een situatie zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Digitale manipulatie ondermijnt dit streven. De werkelijkheid is niet altijd wat je ziet. Suggestieve fotografie wint daarom aan kracht.

Marketeer moet zich meer open stellen voor andere meningen
Open staan voor andermans mening, genuanceerd reageren op een stellingname en kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen, zou ons vakgebied veel sterker maken. Niet alles draait bijvoorbeeld om online, mobile en social media. Niet iedereen is dagelijks bezig met AI, AR of VR. Niet iedereen richt zich op millennials of Generatie Z. En niet iedereen is elke dag agile aan het werk. Toch lijkt het alsof je de plank hopeloos hebt misgeslagen wanneer je niet dagelijks hiermee bezig bent. Daarom vind ik het zo prettig om van een uitgesproken marketeer als Mark Ritson zo’n genuanceerde reactie te lezen.

Uitspraak
“Het grootste gevaar voor de toekomst van ons werk zijn wij zelf. “
Tenzij we onze vaardigheden op peil houden en af en toe iets nieuws leren, schrijft voormalig hoofdredacteur Ben Rogmans in zijn boek ‘Geen paniek! ‘.

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Bonen Weken

10 september 2018

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Laatste nieuws
Reputatie ING
De zorgvuldig opgebouwde reputatie van het moderne, digitale ING ligt aan diggelen. “De geest van de Postbank is definitief ten grave gedragen,” constateert reputatiestrateeg Paul Stamsnijder. De dagen kort voor en na het uitbreken van de kredietcrisis, waarin de impopulaire topman Michel Tilmant zijn stempel drukte op ING, lijken weer helemaal terug. Door destijds te dreigen het hoofdkantoor naar het buitenland te verplaatsen, zijn ergernis te tonen over de beloningsdiscussie in Nederland en door een forse salarisverhoging die met name ING-commissaris Wim Kok op felle kritiek kwam te staan, verspeelde de Belg zoveel krediet dat Wouter Bos maar wat blij was dat Jan Hommen het roer in 2009 wilde overnemen.

Reputatieschade
“Mensen blijven in de regel bij hun bank. Niks geen bankrun, voor het brede publiek is het onderscheidend vermogen van banken minimaal. En is er bij de één een probleem, dan kun je niet aannemen dat het volgend jaar niet bij een ander gebeurt. Financiële dienstverlening, bankieren in het bijzonder, is een low interest product geworden. Er is dus wel verontwaardiging op verjaardagsfeestjes en bij de koffieautomaat, maar verder gaat dit voorbij als een schim in de nacht”, erkent Stamsnijder.

Verder in deze editie
• Het samengaan van PR en marketing
• Einde van papieren marketing?
• Reputatie moet je doen
• Hij zoekt
• De basis blijft altijd: goed nadenken

Wat mij is opgevallen
De moderne marketeer moet aan nieuwe eisen voldoen
Nieuwe termen hebben afgelopen jaren hun intrede gedaan in de marketingindustrie. Realtime, intelligence en growth hacking zijn enkele voorbeelden. “Marketing has changed, because consumers have changed” is een veelgebruikte quote en dat klopt natuurlijk: de samenleving is razendsnel gedigitaliseerd. Waar marketingbestedingen vroeger hun weg vonden via massamedia, is dat vervangen door een fijnmazig netwerk van digitale kanalen. De marketeer van vandaag moet daarom meer hybride zijn: combineer creatieve vaardigheden met een stuk inzicht in technologie.

Het samengaan van PR en marketing: de zes belangrijkste trends
Vroeger waren adverteren, marketing en public relations aparte disciplines, maar in het huidige digitale tijdperk zijn de grenzen vervaagd. Het resultaat is een samenvloeiing van PR en marketing. Een kritiek punt in het vakgebied PR is het volgen van deze trend richting het samenkomen van deze twee vakgebieden. Welke gevolgen heeft de samenvloeiing van PR en marketing voor de inhoud PR-functies? Wat kun je nu al doen om goed voorbereid te zijn? Zes belangrijkste trends: het combineren van PR en marketing, een nieuwe definitie of een nieuwe naam, digital storytelling, verschuivingen in het medialandschap, de nieuwe maatstaven van PR.

Otto stopt met catalogus; einde van papieren marketing?
Het Duitse warenhuis Otto zal in december voor het laatst haar populaire catalogus bij klanten op de mat laten vallen. Het is het einde van een tijdperk dat 68 jaar duurde. Maar niet geheel onverwacht, want catalogi en andere papieren marketing lijken al langer ten dode opgeschreven. Werkt het überhaupt wel? De laatste papieren catalogus die Otto aan het eind van dit jaar zal uitbrengen betekent ook een definitieve wending in het bestaan van de retailer. Het transformeert dan namelijk van een voormalig postorderbedrijf naar een pure online retailer. De binding met ‘offline’ is dan definitief verbroken.

Koopgedrag is veel minder afhankelijk van leeftijd dan marketeers denken
In marketingcommunicatie worden alle mensen die ouder zijn dan de standaard doelgroep ‘boodschappers 20-49’ nog steeds beschouwd als bijvangst. Zij worden immers toch wel bereikt én staan niet open voor het gebruik van andere merken dan ze al kennen, zo is de gedachte. Het wordt hoog tijd dat die bijvangst onderdeel wordt van de hoofdschotel, betoogt Roger Verdurmen, Head of Strategy & Creation van Sanoma.
“De consument is er al lang klaar voor, de marketeer kan niet meer om de feiten heen. Uit onderzoek (N=2.000) van GfK voor Sanoma naar het koopgedrag van consumenten in verschillende leeftijdscategorieën blijkt onder meer dat de leeftijdscategorie 50-69 qua koopgedrag nauwelijks afwijkt van de gebruikelijke doelgroep 20-49 en dat deze in de categorie voeding zelfs het minst merkvast is van alle leeftijdsgroepen.”

Reputatie
Reputatie wordt steeds minder met crisissituaties in verband gebracht en verliest het z’n negatieve betekenis. Managers begrijpen steeds beter dat er vooral ook positieve zaken gerealiseerd kunnen worden met reputatiemanagement. Een bedrijf met een goede reputatie krijgt meer steun van niet alleen klanten, maar van alle stakeholders waar het van afhankelijk is. Denk aan overheden, politici, beleggers en zeker ook eigen medewerkers.

Wat maakt marketingorganisaties succesvol
Technologie is tegenwoordig onmisbaar voor elke marketing-operatie. Hoe anders kunnen we al die belangrijke data analyseren. Maar de belangrijkste factor voor marketing is nog altijd de mens. Marketingsuccessen behalen is mensenwerk. Als marketeers niet uit het goede hout zijn gesneden en niet met de juiste dingen bezig zijn, gebeurt er weinig met alle inzichten die je kunt verwerven. Daarnaast is teamwork ook zeer belangrijk.
Een slimme marketeer werkt samen met collega’s in de hele organisatie en ook met mensen van buiten de organisatie zoals de bureaus, media, onderzoekers en leveranciers. Als de marketingstrategie en de marketing- of bedrijfsdoelstellingen helder zijn, is het belangrijk om die met elkaar goed en tijdig uit te voeren. Het betrekken van de hele organisatie is hierbij ook zeer belangrijk.

Beeldvorming als lastig te temmen monster
In pr en communicatie probeer je zoveel mogelijk de regie te houden over de verhalen die je opdrachtgevers vertellen en die over je opdrachtgevers verteld worden. Een deel heb je zelf in de hand, maar veel ook niet.
Als communicatieprofessionals heb je te maken met de verhalen van de opdrachtgever en de perceptie van de ontvangers. Daarnaast heb je nog de beeldvorming en zeker in deze tijden van fake news is dat een lastig te temmen monster. Maar die behoort wel tot de realiteit van het vak. De enige remedie is professioneel blijven communiceren vanuit oprechtheid en in een actieve relatie met de doelgroep. Business as usual dus.

Opmerkelijke transfers
Anna Waanders
wordt via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgezonden naar St. Eustatius als interim directeur Welzijn en Omgeving. Anna werkte tot voor kort als directeur en bestuurder bij het Twents Bureau voor Toerisme, was wethouder in de gemeente Muiden, was re-integratie coach en werkte voor TBWA, FHV/BBDO en voor Ogilvy & Mather.

Froukje de Jonge
is beëdigd als waarnemend burgemeester van Stadskanaal. De Jonge zat sinds maart 2014 in de gemeenteraad en was wethouder tot maart dit jaar, daarvoor werkte zij als leidinggevende in het Flevoziekenhuis. De aanstelling van waarnemend burgemeester in Stadskanaal duurt totdat het proces van gemeentelijke herindeling is afgerond.

Marian Sprenkeler associate partner bij Camerik Voortman
Marian werkt al enige jaren als interim-adviseur namens Camerik Voortman tot volle tevredenheid voor opdrachtgevers bij de overheid, in het onderwijs en in het bedrijfsleven.

Agenda
SMC050
organiseert, vanavond maandag‎ ‎10‎ ‎september‎, een bijeenkomst onder de titel “The impact of Quantum Computing” in MartiniPlaza in Groningen. De wereldwijde race naar de quantumcomputer is in volle gang. Google, Microsoft, IBM, Baidu, Alibaba en Tencent zijn in gevecht om de eerste stabiele quantumcomputer te maken. Quantumcomputers zijn intelligente en krachtige computers die informatie op een nieuwe manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Er wordt verwacht dat quantumcomputers deuren zullen openen naar mogelijkheden die nu nog ondenkbaar. Naast Cor van der Struijf van IBM komt Arian Stolk van Qutech spreken.

De Noordelijke Promotiedagen
zijn op dinsdag 6 en woensdag 7 november in MartiniPlaza in Groningen.

Op Zoek
Ben jij op zoek
naar de juiste communicatieprofessional die past bij jouw organisatie en de juiste competenties heeft? Laat het Jan Boon Communicatie weten. Meer informatie? Neem contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

Hij
is een voormalige zelfstandige communicatiespecialist die vaste grond in Nijmegen en omgeving zoekt. Met ruim acht jaar ervaring door lezen, leren en doen is het seniorniveau ruim bereikt. Het geven van gastcolleges, lezingen en trainingen hebben een solide ondergrond gevormd voor het coachen en overdragen van kennis. Specialisme is het aanpakken van de vaak brakke interne communicatie, maar ook op het gebied van externe communicatie (B2B & B2C) is de kennis en ervaring in grote mate aanwezig.
Hij is nadrukkelijk niet op zoek naar een freelance klus als ZZP-er, maar gewoon onder contract, tijdelijk, vast, parttime (tot 32 uur per week) en op projectbasis behoren allemaal tot de mogelijkheden. Wil je meer weten over hem, neem dan contact op met Jan Boon Communicatie via jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Studente Hanzehogeschool Groningen krijgt Commercieele Clubprijs 2018
“Met zo’n goed advies weet een ondernemer waar hij aan toe is!”. Dat was het oordeel van de jury (Maartje Struis, Date Hoiting en Ernst Wallinga) over de scriptie van Jildou Bouma, studente aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij won de Commercieele Clubprijs 2018. Jildou Bouma onderzocht de mogelijkheden van marktuitbreiding naar Duitsland voor een online groothandel, een ambitieus plan van de ondernemer. ‘Jildou voerde een zeer zorgvuldige SWOT analyse uit waarin ze ook heel kritisch naar de organisatie keek. Ze legt de vinger op de zere plek en benoemt precies waar het beter kan. Met zo’n goed advies weet een ondernemer waar hij aan toe is’, aldus de jury. De andere genomineerden waren Niels Rutgers en Seelke Hartsema.

Employer branding moet een beetje pijn doen
Het is een misverstand dat je als bedrijf tout court ‘de beste werknemers’ wilt binnenhalen. Het gaat erom ‘de besten onder de geschikte’ binnen te halen. Maar welke werknemer past bij jouw bedrijf? En hoe kan een sollicitant weten of jouw bedrijf geschikt is voor hem? Het geheim is differentiatie. En die kun je aanjagen met goede employer branding. In dit geval niet met het doel mensen te trekken, maar juist om ze af te schrikken. Employer branding moet schuren, en liefst een beetje pijn doen. Toegegeven, het is niet empirisch getoetst. Maar het gevoel zegt dat 80% van de vacatures rond de volgende trefwoorden is opgebouwd: groeiend bedrijf, geweldige carrièremogelijkheden, diversiteit, duurzaam, teamgericht.

De basis blijft altijd: goed nadenken
“Marketing is een breed begrip. Waar het om gaat: doeltreffend inspelen op de wensen en behoeften van de klant. Wat je vaak ziet is dat bedrijven vanuit hun product redeneren. Terwijl je veel beter op behoeften in kunt spelen als je denkt vanuit de klant.
Als je je doelgroep goed in kaart brengt, weet je wat zij nodig heeft, waar ze behoefte aan heeft en op welke wijze je haar bereikt. Daarmee ondersteunen wij bedrijven. Wij werken voor heel verschillende branches: van schoonheidssalon tot horeca, ict en bouwbedrijven. Dat zei Sanne de Gooyer, marketeer bij Attent Marketing in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
Marketeer, een klotebaan?
In het Verenigd Koninkrijk gaat een campagne van start om jongeren te interesseren voor een loopbaan in marketing, gedragen door Centaur Media, opleiders Learn Et Al, Pearson College London en een stel prominenten bij marketingbedrijven. Niet de bureaus, maar echte groten als Unilevers CEO Paul Polman en topmarketeers bij organisaties als Direct Line Group, Microsoft, Santander, IBM en Google. Doel is de oprichting van The School of Marketing.
Als wij bij NIMA schatten dat er misschien wel een kwart miljoen marketeers werkzaam zijn in marketing, hoe is het dan mogelijk dat er in het Verenigd Koninkrijk een roadshow moet worden opgetuigd om jongeren te verleiden om te kiezen voor een baan in marketing?

Uitspraak
“Ik heb geen talent” (Groningse Wereldzakenvrouw van het Jaar Marion Tjin-Tham-Sjin uit Appingedam).
“Ik kan niet zingen en ik speel geen piano”. Dat zei Marion Tjin-Tham-Sjin uit Appingedam. Ze sprak tijdens een bijeenkomst van de organisatie ‘Top Dutch Talent’ in Drachten. Marion Tjin-Tham-Sjin werd onlangs verkozen tot ‘wereldzakenvrouw van het jaar’. Dat gebeurde tijdens een Gala, waar meer dan tweehonderd zakenvrouwen uit de hele wereld bij elkaar waren. Tjin-Tham-Sjin werd als beste gekozen in de categorie ‘International business’.

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.