Bonen Weken

4 juni 2018

Bonen Weken is een uitgave van Jan Boon Communicatie en gaat over de ontwikkelingen in het communicatievak in relatie tot ondernemen.

Je ontvangt Bonen Weken omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Laatste nieuws
Imago verbeteren door menselijke communicatie
De communicatie van bedrijven met klanten die via sociale media loopt, moet met een meer informele toon. Uit actueel onderzoek van de VU blijkt dat consumenten positiever zijn tegen bedrijven met een ‘menselijker’ stem op platformen. Corné Dijkmans promoveerde aan de Vrije Universiteit op basis van wetenschappelijk onderzoek naar de wijze van communicatie van grote Nederlandse toeristische bedrijven met klanten.

Verder in deze editie
• Imago verbeteren door menselijke communicatie
• Aan de horeca kleeft het imago van een bijbaantje
• Maakt de privacywet marktonderzoek onmogelijk?
• In deze beroepen gaan mensen het vaakst vreemd

Wat mij is opgevallen
Imago verbeteren door menselijke communicatie
Volgens de bevindingen van Corné Dijkmans is de reputatie van organisaties de afgelopen jaren brozer geworden door het vluchtige contact via social mediagebruik. De analyse resulteert in het advies voor bedrijven om in te spelen op het lossere taalgebruik van de klant of consument, middels de zogenaamde ‘conversational human voice’. Communicatie via social mediaplatformen lijkt hierdoor op een één-op-één conversatie. Daarnaast blijken humane reacties van bedrijven te zorgen voor een positieve perceptie van het imago van een bedrijf.

Klantbeleving: van experience thinking naar experience making
Klantbeleving heeft in de afgelopen jaren steeds meer terrein gewonnen binnen veel organisaties. We denken steeds vaker vanuit customer journeys en betrekken de klant steeds meer bij het verbeteren van onze dienstverlening. We zijn daarmee vooral heel erg bezig met ‘experience thinking’, maar hoe gaan we dit nu daadwerkelijk omzetten in ‘experience making’?

Aan de horeca kleeft het imago van een bijbaantje
Horecaondernemers kampen met een groot personeelstekort. Waar de sector vooral van af wil: het idee dat je geen carrière kunt maken. Ieder jaar zijn horecaondernemers op zoek naar zo’n 90.000 nieuwe werkkrachten, berekenden brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en Stichting Vakbekwaamheid Horeca onlangs. De omloop is hoog omdat veel scholieren en studenten er een bijbaan hebben. Bijna de helft van de mensen die in 2016 in de horeca werkten, was volgens het CBS onder de 25 jaar. En dat is in het financiële nadeel van ondernemers: die zijn veel tijd kwijt met het werven en inwerken van nieuwe mensen.

Opmerkelijke transfers
Otto Albeda
verlaat na bijna 8 jaar de gemeente Oldambt en gaat als manager Bedrijfsvoering bij Synergon in Winschoten aan de slag. Synergon staat op dit moment volop in de steigers en wordt met ingang van 1 juli hét werkbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Over twee weken wordt de nieuwe naam en huisstijl gepresenteerd.

Erwin Eikema
komt (digitale) marketing impuls geven aan Noordhoff Uitgevers. Erwin heeft een uitgebreide achtergrond op het gebied van digitale marketing, marketing automation en organisatieverandering, met ruim 15 jaar ervaring in diverse managementfuncties en sectoren. Hij werkte o.a. bij Liberty Global, Spilgames, Emesa en iProspect.

Jeannette Blijdorp directeur DelfSail 2022
Haar naam is onlosmakelijk verbonden aan bijna alle eerdere edities van het evenement met de tallships dat om de vijf, zes of zeven jaar honderdduizenden mensen naar de havenstad trekt. Maar ze leek na de editie van 2009, een beetje uit beeld en eigenlijk ook een beetje onhaalbaar. Blijdorp was in de aanloop naar 2013 en 2017 directeur van Sail Den Helder en schopte het daar bovenop nog eens tot directeur van Sail Amsterdam in 2015. Hoger kun je in Nederland niet komen op dat gebied. Het lijkt dus eigenlijk een verrassing dat ze de kar gaat trekken van DelfSail 2022.

Marga M. Timmerman
is nu staffunctionaris Communicatie en Engagement bij de Koninklijke Landmacht. Marga is directeur van de stichting Walk for Live, een loop- en wandelevenement met als doel aandacht te vragen en geld te genereren voor jongvolwassenen die met kanker worden geconfronteerd. Marga was commercieel directeur van Hanze Plaza.

Jolanda Boerhof
is nu hoofd Marketing & Publiciteit bij Agora Theater, Bioscoop & Congrescentrum. Jolanda komt van Wildlands Adventure Zoo Emmen en het Atlas Theater waar ze als brandmanager met name verantwoordelijk was voor het in de markt zetten van het merk. Eerder werkte ze voor het Dierenpark Emmen.

Agenda
het Genootschap voor de Groninger Persprijs

reikt vanavond, maandag 4 juni in Café de Sleutel, tijdens een speciale editie van de Noorder Pers Sociëteit, de Groninger Persprijs 2017 uit. Op 22 mei jl. werden vijf genomineerden voor deze prijs bekendgemaakt. Eén van deze vijf wordt 4 juni uitgeroepen tot winnaar, ontvangt een geldbedrag van 1500 euro en het kunstwerk De Gouden Kolom. Voor meer informatie en de longlist van de genomineerden, klik hier. Daarnaast zijn er dit jaar twee speciale aanmoedigingsprijzen. Hier kun je je aanmelden.

SMC050
organiseert op maandag 9 juli in Martiniplaza in Groningen een bijeenkomst over China. China staat bol van de digitale innovatie. Het is al lang niet meer het land van “kopiëren en nadoen”, maar ze lopen vaak voorop als het gaat om innovatie, nieuwe concepten en een eensgezinde visie. Die avond twee sprekers: Ed Sander komt vertellen over digitale innovatie en nieuwe retail concepten in China. Een nieuwe en verrassende kijk op Ecommerce, clicks and bricks, mobile, Wechat en aanverwanten. Rogier Creemers legt ons helder het sociale kredietsysteem uit. Dat blijkt meerdere vormen en meerdere lagen te hebben. Vaak helemaal niet zoals dat in westerse media wordt weergegeven.

Op Zoek

Jan Boon Communicatie
is voor de stichting Walk On op zoek naar drie vrijwilligers: een eventmanager (8 uur per week). Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van evenementen voor de stichting Walk On.

Om te zorgen dat de stichting meer naamsbekendheid krijgt en de doelstelling zo snel mogelijk wordt bereikt, ben ik ook op zoek naar een communicatiespecialist (8 uur per week). Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategisch communicatieplan en -beleid en je organiseert activiteiten voor het vergroten van naamsbekendheid en het werven van fondsen.

Tot slot zoek ik voor Walk On een enthousiaste vrijwilliger voor het meedenken om de naamsbekendheid te vergroten van de stichting om sponsorgelden te generen en het helpen bij evenementen.

In alle functie gaat het om een vrijwilligersfunctie. Een declaratie voor gereden kilometers is geen probleem.

Walk On zet zich in om dwarslaesiepatiënten weer te laten lopen en daarmee hun gezondheid, zowel fysiek als mentaal, te verbeteren. Dit kan door middel van een exoskelet (looprobot).

Stuur je CV en motivatie snel naar jan@janboon.com.

En dan nog even dit
Jan Coehoorn
is na 30 jaar managing/creative director binnen Ogilvy & Mather, alweer 5 jaar actief als sparringpartner en klankbord op gebied van marketing en communicatieprocessen. Daarbij dompelt hij zich het liefst zo volledig mogelijk onder in de organisatie van de opdrachtgever. Door een onderdeel van het geheel te worden, kun je nog veel meer betekenen, is zijn ervaring. Hoe hoger de MarCom functie binnen het bedrijfsleven wordt ingevuld, hoe meer rendement het betreffende bedrijf uit het merk, de propositie én de reputatie haalt.

Is je medewerker ook altijd een ambassadeur?
Steeds meer werknemers delen content over hun baan. De toename van de hoeveelheid bloggers, vloggers en influencers heeft invloed op de arbeidsmarkt. Meestal is dit positief, maar ze kunnen ook een negatieve invloed hebben op een bedrijf. Het is daarom als werkgever belangrijk om hier beleid voor te maken. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat één op de drie Nederlanders naar vlogs kijkt. Dit zijn met name mensen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar. Maar liefst 82 procent van hen heeft wel eens naar een vlog gekeken, bij 50-plussers is dit 45 procent.

Maakt de privacywet marktonderzoek onmogelijk?
Laatst annuleerde een opdrachtgever een onderzoek omdat, bij nader inzien, de Chief Information Officer van het bedrijf van mening was dat de e-mailadressen van klanten niet zonder toestemming van de betrokkenen gebruikt mochten worden om hen uit te nodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek. Dit is voor het eerst dat Ivo Langbroek dit heeft meegemaakt in de jaren dat hij Privacy Officer is van Blauw Research. Het privacyspook waart rond!

Maar hoe zit het nu echt?
Daarvoor is nodig om te weten waar we vandaan komen. Hoe is marktonderzoek geregeld onder de huidige privacy wetgeving? De wettekst van de Wbp bevat een aantal verwijzingen naar het de term “verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden”. Nu denk je misschien: “maar daar staat toch geen marktonderzoek?” Dat was ook het argument van de CIO hierboven. Daarvoor is het nodig om naar de Wbp naslag te kijken. Dit is de toelichting op de Wbp, waarin staat hoe de wet geïnterpreteerd dient te worden. Hierin staat een uitspraak van de minister van justitie toen de Wbp werd besproken in de tweede kamer en deze luidt: “Mede tegen deze achtergrond achten wij het overbodig en ook onwenselijk in het wetsvoorstel een onderscheid aan te brengen tussen zuiver wetenschappelijk en commercieel onderzoek zoals beleidsonderzoek en marktonderzoek.” Of in normaal Nederlands: waar de Wbp spreekt over statistische doeleinden mag je marktonderzoek lezen.

Behoefte aan persoonlijk contact zal altijd blijven bestaan
Experience marketing is in Nederland nog zo onderbelicht, vindt Daniëlle Brons van activatiebureau brandXtension, in het buitenland niet. Experiential marketing is the next best thing. Volgens één van de grotere bureaus in de VS gaat het er met name om dat ze een verschuiving zien in het gegeven dat merken de inzet van ervaringen gaan zien als een onderdeel van hun merkstrategie. Los van de term is dat in Nederland nog niet aan in die mate aan de orde. Dat is deels cultureel te verklaren. Nederlanders houden graag vast aan het bekende, noem het angst voor het onbekende.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
In deze beroepen gaan mensen het vaakst vreemd
Vreemdgaan komt in alle rangen en standen voor, maar in het ene beroep rijden ze wel vaker een scheve schaats dan in het andere. Vreemdgangerswebsite Ashley Madison vroeg naar de functie van meer dan duizend leden. Gek genoeg, bleken ze veel trouwer aan hun baan dan aan hun partner: bijna de helft zei nooit van baan te veranderen. Degenen die dat wel deden, wisselden hoogstens eens per tien jaar.
Mannen die in deze twaalf sectoren werkzaam zijn gaan het vaakst vreemd: Handel, ICT, ondernemers, Horeca, Financiën en op de zesde plaats staat Marketing en Communicatie.
Vrouwen bedriegen hun partner het vaakst in deze beroepen: medische sector, onderwijs, ondernemers, financiën en op de achtste plaats staat Marketing en Communicatie.

Uitspraak
“Klantgericht zijn is geen afdeling maar een mentaliteit”. Anje-Marijcke van Boxtel, coach van het team Volvo Ocean Race tijdens het event ‘Best Finance Team of the year 2018’.

Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Daarnaast geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Doppen uit. Bonen in de pot informeert communicatieprofessionals over de ontwikkelingen in het communicatievak. Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column. Alle uitingen hebben een eigen website: http://www.bonenweken.nl, http://www.bonenindepot.nl en http://www.bonendoppen.nl; ook vindt je mijn uitgaven op Facebook en op Twitter: @Bonenweken, @Bonenindepot en @Bonendoppen.

Een ander attenderen op Bonen Weken? Aanmelden is heel simpel: klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s